Diāna Tamane

Rokas stiepiena attālumā / Within Arm’s Reach

Mākslinieces Diānas Tamanes darbu izejmateriāls ir sadzīviski notikumi, kuru galvenie varoņi ir viņas ģimene un pati, un viņa bieži aicina ģimenes locekļus kļūt par darbu līdzautoriem. Izstādē “Rokas stiepiena attālumā” apskatāms apjomīgs skaits mammas, kravas šoferes, zīmējumu, kas tapuši pārvadājot preces visapkārt Eiropai, un video darbs “Vēstules no mammas III, Mišaņa”, kurā mijas mammas un meitas uzņemtie video.

In artist Diāna Tamane’s work, everyday events are a source of inspiration, with herself and her family as the main characters. Often, her relatives also become co-authors. The exhibition “Within Arm’s Reach” features an extensive series of her mothers’ drawings, created while distributing various goods around Europe, and a video work “Letters from Mom III, Mishanya”.

Gadu gaitā Diānas mamma Tatjana, kravas mašīnas šofere, ir kļuvusi par mākslinieces uzticamāko un aktīvāko sabiedroto. Viņa piekrīt fotografēties, uzņem video materiālus meitas darbiem, neiebilst pret abu telefona sarunu publiskošanu pat, ja tās atklāj viņu ne vienmēr gludās attiecības. Zīmējumi izstādei “Rokas stiepiena attālumā” tapuši pēc meitas pasūtījuma – mudinot māti vairāk dokumentēt ikdienu tā vietā, lai romantizētu savu tradicionāli par visnotaļ vīrišķīgu uzskatīto profesiju, kurai mamma pievērsās pirms astoņiem gadiem, kad bankrotēja viņas kafejnīca. Tomēr galarezultātā redzama abu vēlme meklēt ceļu uz saprašanos ­– starp lielceļiem, degvielas uzpildes staciju kafejnīcām, pilsētas ainavām un mammas vīra, arī kravas mašīnas šofera, portretiem, ielavījušās arī idillisku pieturvietu ainavas, dabas vērojumi un pasaulslavenas tūristu atrakcijas kā Eifeļa tornis, vienlaikus gan atspoguļojot mammas profesijas ikdienas realitāti, gan atsaucot atmiņā romantiskas pastkartes. Videodarba “Vēstules no mammas III, Mišaņa” pamatā ir mātes stāsts par piedzīvojumiem ar zvērēnu, kas bija nolēmis iekārtoties uz dzīvi zem mašīnas sēdekļiem, un vienmuļš skats pa automašīnas priekšējo logu. To ik pa brīdim pārtrauc abu – mātes un meitas – filmētas dabas un ikdienas ainas, kas kļūst par viņu saskares punktu. Piešķirot balsi savai mammai, Diāna pārvaicā, kāda māksla uzskatāma par vērtīgu un izstādāmu laikmetīgās mākslas institūciju kontekstā, un kāda – no tā tiek izslēgta, kā arī pievēršas sievietes lomai mūsdienu sabiedrībā, mēģinot atrast kopīgu valodu starp dažādām paaudzēm un profesiju izvēlēm.

DIANA TAMANE (Latvija / Igaunija, 1986) dzimusi Rīgā, dzīvo un strādā starp Tartu un Rīgu. Viņa ir viena no atpazīstamākajām jaunās paaudzes Latvijas māksliniecēm, kuras galvenais izteiksmes rīks ir fotogrāfija, taču savos darbos viņa izmanto arī video, skaņu, tekstu un atrastus objektus. Absolvējusi Tartu Mākslas koledžu, Sint-Lucas Mākslas skolu Briselē un HISK mākslas institūtu Gentē. Viņas darbi izstādīti pirmajā Rīgas Starptautiskajā laikmetīgās mākslas biennālē, kim? Laikmetīgās mākslas centrā, laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit, Valsts Laikmetīgās mākslas muzejā  S.M.A.K. Gentē (Belģija), Vintertūras Fotomuzejā (Šveice) Katmandu Triennālē (Nepāla), Surplus Space (Ķīna) un citur. 2020. gadā izdevniecība APE (Beļģija) izdeva viņas pirmo grāmatu "Flower Smuggler" (“Ziedu kontrabandiste”), kura šogad nominēta nozīmīgajai Paris-Photo Aperture Foundation PhotoBook Awards un Les Rencontres d’Arles fotogrāmatu balvai.

ENG

Over the years, Diāna's mother Tatjana, a truck driver, has become the artist's most active and trustworthy collaborator. She agrees to be photographed, makes videos for her daughter's exhibitions, and does not object to their phone conversations being made public, even if they reveal bumps in their relationship. The exhibition "Within Arm’s Reach" features an extensive series of her mothers' drawings, created while distributing various goods around Europe, and a video work "Letters from Mom III, Mishanya", which includes footage shot by both mother and daughter. The daughter commissioned her mother to draw, encouraging Tatjana to document the everyday life rather than romanticise her traditionally as a masculine perceived profession, which Tatjana turned to eight years ago when her café went bankrupt. However, the end result shows both women’s desire to find a way to a mutual understanding. Idyllic landscapes, nature observations and iconic tourist attractions such as the Eiffel Tower, have snuck in between scenes from highways, gas station cafés, cityscapes and portraits of the mother's husband, who is also a truck driver. Taken together, these reflect the everyday reality of the mother’s profession, simultaneously recalling romantic postcards. The video "Letters from Mom III, Mishanya" is based on the mother's story about her adventures with a creature who decided to settle down under the seats in the truck, and a monotonous view through the front windshield. The monotony is interrupted from time to time by footage of both nature and everyday scenes filmed by mother and daughter, becoming their point of connection. By giving her mother a voice, Diana questions what kind of art is considered valuable in the context of contemporary art institutions, and what is excluded. She also addresses the role of women today, trying to find a common language between different generations and career choices.

DIANA TAMANE (Latvia/ Estonia, 1986) was born in Riga, and lives and works between Tartu and Riga. Her primary medium of expression is photography, but she also uses video, sound, text and found objects in her work. Graduated from the Tartu Art College, the LUCA School of Arts in Brussels and HISK in Ghent. Her works have been exhibited at the first Riga International Biennial of Contemporary Art, kim? Contemporary Art Centre, contemporary art festival Survival Kit, S.M.A.K Municipal Museum of Contemporary Art (Belgium), Winterthur Museum (Switzerland), Kathmandu Triennale (Nepal), Surplus Space (China) and elsewhere. In 2020 APE published her first book "Flower Smuggler", which has been nominated for Paris-Photo Aperture Foundation PhotoBook Awards and Les Rencontres d’Arles Book Awards 2020.

Kuratore / Curator: Evita Goze
Zīmējumi / Drawings: Tatjana Burbo
Grafikas dizains / ​Graphic design: Aleksandra Samuļenkova
Tulkotāji / Translators: Aleksandrs Aleksandrovs, Liāna Ivete-Beņķe, Aksels Hiršs, Jūle Mare Rozīte

Izstādes atbalstītāji / Exhibition partners & supporters: VKKF, Nordic Culture Point, Eesti Kultuurkapital, Krāsu serviss, SIA Signtech

Paldies / Thank you: Tatjana Burbo, Ingel Vaikla, RIBOCA

  • P. Sv. / Mon, Sun: slēgts / closed
  • O. / Tue.: 12.00 – 18.00
  • T. / Wed: 12.00 – 20.00
  • C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija