Māksla un aktīvisms iesācējiem

Projekts "Māksla un aktīvisms iesācējiem" 2021. gadā Latvijā popularizēs izpratni par mākslas un aktīvisma mijiedarbību un veicinās mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā.
Projektā iecerēts informēt plašāku sabiedrību, aktīvistus un māksliniekus par mākslas un aktīvisma sasaisti un mākslas sociālo lomu, pieiesaistot iedvesmojošus un zinošus ekspertus publisko lekciju ciklā.
Otrkārt, projektā paredzētajā apmācību jeb mentoringa programmā piedalīsies mākslinieki un aktīvisti, kas tiks izglītoti par iespējamiem veidiem un stratēģijām, kā radoši uzrunāt sabiedrību, rosinot diskusiju par svarīgām tēmām, un pielietot iegūtās zināšas praksē, veidojot mākslas projektus jeb akcijas, kas atspoguļos viņiem būtiskas, sabiedrībā aktuālas tēmas. 

Projekta norises laiks: 2021. gada aprīlis – novembris. 

Lekciju cikls "Par mākslu un aktīvismu":
21.04.2021. 18.30 J. Jordan (FR) - Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas (angliski)
12.05.2021. 18.30 Lolita Tomsone – Māksla ar nemieru (latviski)
15.06.2021. 18.30 Krista Burāne – Artivisms Latvijas performatīvajās mākslās. No kauna līdz triumfam (latviski) 
29.06.2021. 18.30 Airi Triisberg (EE) – Krustcelēs starp aktīvismu un laikmetīgo mākslu (angliski)

Iedvesmas un mentoringa programma Latvijas māksliniekiem un aktīvistiem
"MĀKSLA UN AKTĪVISMS TAISNĪGĀKAI PASAULEI"

2020. gada jūnijs – septembris 
Pieteikšanās dalībai programmā atvērta līdz 23. maijam. 


Projekta partneri: New VisionsKaņepes Kultūras CentrsJaunatnes organizācija "Protests"
Projektu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem..