Kristians Brekte, Modris Svilāns

Solargrāfija / Solargraphy

Ieeja ISSP Galerijā atļauta tikai uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Izstāde "Solargrāfija" ir Latvijas senās sakrālās arhitektūras un apbedījuma vietu atspoguļojums analogā foto metodē. Šis ir mākslinieku Kristiana Brektes un Modra Svilāna ilggadēja projekta noslēguma punkts, kurā galerijas telpa pārtapusi par dark room jeb tumšo istabu, tādējādi solargrāfijas darbus skatītājiem atklājot pavisam intīmā veidā.

Entrance in the ISSP Gallery is allowed only with a valid Covid-19 vaccination or recovery certificate. 

The Solargraphy exhibition is a reflection of Latvia's ancient sacral architecture and burial sites in the technique of analog photography. In this conclusion of a long-term project by artists Kristians Brekte and Modris Svilāns, the gallery space becomes a darkroom, thus revealing the works to the public in a very intimate way.