• Sv., P. slēgts
  • ​O., C., P., S. 12.00 – 18.00
  • T. – 12.00 – 20.00
     
  • Mon., Sun. closed
  • ​Tue., Th., Fri., Sat. 12.00 – 18.00
  • Wed. – 12.00 – 20.00

Andrejs Strokins

Kosmiskās skumjas / Cosmic Sadness

Latviešu fotogrāfa Andreja Strokina sērija “Kosmiskās skumjas”, kas tapusi no 2014. līdz 2019. gadam, veidota kā vizuāla dienasgrāmata un eksperiments ar nolūku privātu pieredzi padarīt publisku. Izstāde ir viens no Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 notikumiem.

The series "Cosmic Sadness", created from 2014 to 2019, by Latvian photographer Andrejs Strokins have been created as a visual diary and an experiment in private experience made public. The exhibition takes place within the framework of Riga Photography Biennial 2020.