ISSP Galerija ir laikmetīgajai fotogrāfijai veltīta izstāžu telpa Rīgā, kas uzsāka darbību 2018. gadā. Galerijas programmā likts uzsvars uz fotogrāfiju kā laikmetīgās mākslas neatņemamu sastāvdaļu un fotogrāfijas mijiedarbību ar citiem medijiem, izstādot gan atzītu ārvalstu un pašmāju autoru, gan Latvijas jaunākās fotogrāfu paaudzes darbus. 

The ISSP Gallery is an exhibition space dedicated to contemporary photography, operating in Riga since 2018. The gallery's focus is on photography as an integral part of contemporary art and the interaction of photography with other media, and it exhibits work by established local and foreign artists, as well as the younger generation of Latvian photographers.

O., C., P., S. / Tue, Thu, Fri, Sat:
12.00 - 18.00

T. / Wed:
12.00 - 20.00

Sv., P. / Sun, Mon
Slēgts / Closed

Photo Basel 2021

Basel, Switzerland

2021. gada 21.-26. septembrī ISSP Galerija piedalās “Photo Basel” mākslas mesē Bāzelē, Šveicē, iepazīstinot ar latviešu fotomākslinieču Ivetas Gabaliņas un Kristīnes Krauzes-Sluckas darbiem.

From September 21 to 26, 2021, the ISSP Gallery participate in the Photo Basel art fair in Basel, Switzerland, representing works by Latvian photographers Iveta Gabaliņa and Kristīne Krauze-Slucka.

Voldemārs Johansons

Vētra neredz krāsu / Storm Sees No Colour

Voldemāra Johansona personālizstādes “Vētra neredz krāsu” sākumpunkts meklējams mākslinieka un komponista ekspedīcijās uz Ziemeļu puslodes arktiskajiem apgabaliem. Tajā Johansons izzina veidus, kā raudzīties uz šo klimata pārmaiņu skarto planētas daļu no skatupunkta, kur fiziskās vides un ainavas vērošanas pieredze jau daļēji pārcelta uz virtuālās realitātes tehnoloģiju sfēru. Atklāšana – 19. augustā plkst. 18.00.

The expeditions of the artist and composer Voldemārs Johansons to the arctic terrains of the Northern hemisphere, were the starting point for his solo show “Storm Sees No Colour”. In this exhibition, the artist explores the ways in which the experience of this environment has already been partially moved to the realm of virtual reality. Opening – August 19 at 6 PM.