Skolas Soma

ISSP piedāvā 3 nodarbības skolēniem ciklā "Latvijas laikmetīgā fotogrāfija un es" kultūrizglītības programmas
"Latvijas skolas soma" ietvaros.

Nodarbības pielāgotas gan attālinātajam, gan klātienes formātam.

1. Vizuālizpratne fotogrāfijā -  vada Eva Strazdiņa

Vidusskolas skolniekiem

Nodarbības laikā ar piemēru un uzdevumu palīdzību skolēni tiek iepazīstināti ar Latvijas fotogrāfijas vidi un notikumiem, iedrošinot diskutēt un reflektēt par attēliem un to izmantošanu dažādos kontekstos. Ar radošu uzdevumu palīdzību skolēni tiek aicināti dalīties domās par attēlu nozīmi viņu ikdienā, rosinot viņus pašus veidot jaunus mākslas darbus.

Nodarbības pirmajā daļā notiek iepazīšanās, izmantojot fotogrāfijas.

Otrajā daļā tiek runāts par fotogrāfijas izpratnes trīs līmeņiem, kā praktisku piemēru izmantojot ieskatu slavenā fotogrāfa Stīvena Šora (Stephan Shore) pieejā.

- Nodarbības ilgums - 1,5 h

 

2. Identitātes meklējumi Latvijas laikmetīgajā fotogrāfijā - vada Līva Graudumniece

Vidusskolas skolniekiem

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu interesi par laikmetīgo mākslu un fotogrāfiju Latvijā, radīt izpratni par laikmetīgās mākslas un fotogrāfijas pielietošanas veidiem savas identitātes meklējumos un veidošanā. Nodarbība sastāv no teorijas daļas un praktiskās daļas; tās laikā skolēni iepazīstas ar trīs Latvijas autoriem (​​Annemarija Gulbe, Reinis Hofmanis, Toms Harjo) un viņu darbiem. Paši autori video formātā izstāsta par sēriju tapšanu un identitātes jautājumu. Pēc video noskatīšanos dalībnieki apspriež fotogrāfijas nozīmi un identitātes jautājumus.

- Nodarbības ilgums - 1,5 h
 

3. Ieskats Latvijas fotogrāfijā. Stāsta veidošana - vada Adelīna Kalniņa

7. - 9. klases skolniekiem

Nodarbības mērķis ir iedrošināt skolēnus domāt plašāk, iepazīstinot ar to, cik daudz var pateikt ar fotogrāfiju kā mediju ar kuru palīdzību var stāstīt stāstus.

Pirmajā daļā dalībnieki izzina, kas ir fotogrāfija un kā ar tās palīdzību veidot stāstus. Prezentācijas veidā tiek apskatīti un iepazīti vairāki Latvijas fotogrāfi: Vilis Rīdzenieks, Jānis Kreicbergs, Gunārs Binde, Māra Brašmane, Egons Spuris, Inta Ruka, Andrejs Grants, Arnis Balčus, Ieva Epnere, Iveta Gabaliņa, Ivars Grāvlejs, Viktorija Eksta, Reinis Hofmanis.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēni sadalās grupās un no saviem līdzpaņemtajiem attēliem veido foto stāstu, kuru prezentē pārējiem klasesbiedriem.

- Nodarbības ilgums - 40 min
 

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās Skolas mājaslapā.