Santa France: “Esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk”

No 24. novembra līdz 7. martam ISSP Galerijā ir skatāma Santas Frances personālizstāde "Es esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk". Izstāde tapusi sadarbībā ar organizāciju "Wunder Kombinat", un tas ir pirmais no izdevuma "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" ievadošās programmas pasākumiem. Izstādes atklāšana notiks 23. novembrī plkst. 18.00.

Izstāde, kura tapusi organizācijas "Wunder Kombinat" un ISSP Galerijas sadarbībā, ir pirmais no izdevumu "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" ievadošās programmas pasākumiem. Programma norisināsies no 23. novembra līdz 15. decembrim ISSP Galerijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī tiešsaistē. Gadagrāmatas prezentācija notiks 15. decembrī.

Apspēlējot cilvēka nebeidzamo vēlmi pēc kontroles pār savu likteni, iekšējā miera meklējumiem un izmisīgiem mēģinājumiem izbēgt no eksistenciālām šausmām, māksliniece Santa France ir izveidojusi vizuālu stāstu, kas vēsta par konfliktu starp dažādiem domāšanas veidiem – maģisko un katastrofālo, kā vizuālu un konceptuālu atsauci izmantojot japāņu Ikebana un Kintsugi tehnikas. Ikebana praksē mākslinieks no dažādiem organiskiem materiāliem veido floristikas kompozīcijas, ievērojot noteiktus principus, lai dabu strukturētu sev tīkamā formā. Konkrētu darbību veikšana ar mērķi ietekmēt lietu kārtību un notikumu iznākumu ir saskaņā arī ar maģiskās domāšanas principiem. Pretstatīta tiek katastrofālā domāšana, kas apzīmē stāvokli jeb tendenci, kurā indivīds fokusējas uz potenciāli paša sliktākā scenārija īstenošanos, uztverot to kā reālu, pat ja tas ir absurds un neiespējams. Taču arī sliktākais scenārijs – katastrofa – ne vienmēr nozīmē kaut kā beigas un pilnīgu kontroles zaudēšanu. Cita japāņu mākslas jeb amatniecības prakse – Kintsugi, tiek izmantota saplēstu keramikas trauku labošanā, savācot lauskas un atkal savienojot tās veselā objektā. Trauka saplīšanu un tās rezultātā radušās plaisas uztverot nevis kā ko slēpjamu, bet kā daļu no tā vēstures. Izstāde, kas veidojusies kā izdevumā WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023 ietvertās vizuālās esejas izvērsums telpā, ISSP Galerijā būs apskatāma no 24. novembra līdz  7. martam.

Izstādes nosaukums ir frāze (I’m in this photo and I don’t like it), kas atsaucas uz vairs neeksistējošu Facebook opciju, kuru izvēloties lietotājs spēja paslēpt citu cilvēku augšupielādētos fotoattēlus.

Santa France ir latviešu digitālā māksliniece, kuras darbība lielākoties ir saistīta ar 3D programmatūras piedāvātajām iespējām un to pielietojumu web kolāžu, video, animētu GIF attēlu un digitālo ilustrāciju veidošanā. Viņas kompozīcijām raksturīgā hiperreālistiski sterilā vide un kontrastējošie organiskie un cilvēka radītie objekti ne tikai atmasko to veidošanā izmantotās programmatūras vizuālās valodas īpatnības, bet arī vēsta par mūsdienu eksistences problēmām – digitālo kultūru, sevis refleksiju, nostalģiju un vientulību, kas saistīta ar dzīvi tiešsaistē.

24. novembrī plkst. 18.00 ISSP Galerijā notiks starptautiska paneļdiskusija EAST not LEAST, veltīta Austrumeiropas reģiona pašredzējumam 21. gadsimta trešajā desmitgadē. Eiropas dalījums Austrumos un Rietumos, un stereotipiski homogenizēta un patronizējoša attieksme pret Austrumeiropu un citiem Austrumu perifērijā ietilpstošajiem reģioniem politiskā, ekonomiskā un pat akadēmiskā līmenī nav nekas jauns. Tomēr Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un to interpretējošie naratīvi ir rosinājuši īpaši kritiskas reakcijas publikāciju, diskusiju, mākslas darbu un pilsonisku iniciatīvu formās. Tādējādi šis karš ir ne tikai satricinājis mūsu drošības sajūtu, bet arī motivējis teorētiķus, māksliniekus, kuratorus un kultūras darbiniekus citu starpā ne tikai Austrumeiropā, bet arī Centrāleiropā un Kaukāzā nepieredzēti aktīvi pievērsties sava reģiona, valsts un kopienu identitātes un vēstures pārskatīšanai. Diskusijas mērķis ir kritiski analizēt gan citu traktējumus par reģiona politisko un kultūras identitāti, vēsturi un nākotnes perspektīvām, gan pretrunas priekšstatos par sevi. Pievēršoties Austrumu/Rietumu dalījumam ne vien nesenāko notikumu, bet arī plašākā vēsturiskā kontekstā. Diskusijas dalībnieki: vizuālās kultūras pētniece Liāna Ivete Žilde (LV), politikas socioloģe un migrācijas pētniece Anna Safuta (PL/BE/DE), dzejniece, publiciste un žurnālise Olena Huseinova (UA) un starpdisciplinārā māksliniece un politikas pētniece Egle Grebliauskaite (LT). Diskusijas moderatore: žurnāliste un autore Rita Ruduša. Diskusija notiks angļu valodā.

25. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks beļģu kuratores un mākslas kritiķes Anas Paenhuisenas lekcija un radošā darbnīca akadēmijas studentiem Mākslas rakstīšana. Lekcijas un darbnīcas ietvaros mākslas aprakstīšana tiks skatīta kā mākslas forma, ļaujoties eksperimentiem un iztēlei, kas parasti tiek pieļauts strādājot ar vizuālām formām, tādējādi rosinot studentus atrast un nostiprināt savu balsi ideju definēšanā, mākslas projektu, mākslas kritikas un citu tekstu radīšanā.

4. decembrī sadarbībā ar literatūras un filozofijas žurnālu Punctum tiks publicēta podkāsta epizode - saruna ar izdevuma rakstu autorēm Svitlanu Biedarjevu un Katarinu Botanovu, pievēršoties tēmai māksla un karš, savukārt 11. decembrī tiks publicēta saruna ar citu izdevuma autori – Liānu Iveti Žildi, par laikmetīgās mākslas un antropoloģijas krustpunktiem Latvijā. Sarunas varēs noklausīties tiešsaistē literatūras žurnāla Punctum veidotajā raidierakstā Žurnāla "Punctum" podkāsti straumēšanas platformā Spotify.

Izdevuma atklāšanas pasākums notiks 15. decembrī plkst. 18.00. 

Projektu organizē kultūras organizācija Wunder Kombinat (WK) sadarbībā ar ISSP Galeriju. Publisko pasākumu programma tapusi ar Rīgas domes atbalstu. Izdevuma tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Header image: Attēls: Santa France