Bjargey Ólafsdóttir : Rófurass. The Dog Within/ Rófurass. Cilvēks ar asti

No 15. septembra līdz 11. novembrim ISSP Galerijā būs skatāma islandiešu mākslinieces Bjargejas Olafsdotiras  (Bjargey Ólafsdóttir) personālizstāde “Rófurass”, kas veltīta cilvēka un viņa mājdzīvnieka – suņa – attiecībām. Darbs pie sērijas uzsākts 2018. gadā, māksliniecei uzturoties ISSP Rīgas rezidencē.

From September 16 to November 11 the ISSP Gallery in Riga will host a solo exhibition by Icelandic artist Bjargey Ólafsdóttir. Rófurass. The Dog Within is dedicated to the relationship between humans and their canine pets. Work on the series began in 2018, while the artist was taking part in the ISSP Riga Residency.

Vārds “Rófurass” islandiešu valodā apzīmē dzīvnieka ķermeņa aizmugurējo daļu, kas ietver asti un pēcpusi. Parasti šo jēdzienu izmanto, lai apzīmētu mazuļus – mīlīgu bērnu vai kucēnu, iespējams, tādējādi atsaucoties uz veidu, kādā suns pauž emocijas, proti – luncinot asti. Astes luncināšanas žests pats par sevi nenoliedzami ir piemīlīgs un var palīdzēt stiprināt saimnieka un suņa emocionālo piesaisti. Tomēr kas slēpjas aiz mums tik ierastajām pieradināto dzīvnieku un cilvēku attiecībām? Māksliniece izstādē uzdod jautājumus par to, ko saimnieka psihei nodara aprūpējama radījuma bezierunu pakļaušanās un kā mēs varam vērtēt šo līdzās būšanu no suņa tiesību un dzīves jēgas perspektīvas.

Darbu sērijā “Rófurass” redzami mākslinieces radīti zīmējumi, suņu portreti un skaņas darbs. Daļa no redzamajiem portretiem tapuši, sastopot suņus pastaigājoties Rīgas ielās. Zem šķietami rotaļīgā darbu rakstura jaušama mežonīgā dzīvnieka dabas klātbūtne ne tikai sunī, bet arī cilvēkā – kā vienā no izstādē redzamajiem zīmējumiem, kurā attēlota sieviete ar ķermenī ieslodzītu suni. Šī suņa vienīgā, mirklīgā vēlme ir izlauzties ārā no savas saimnieces krūtīm.  

Bjargeja Olafsdotira ir Reikjavīkā dzīvojoša māksliniece. Studējusi fotogrāfiju, jauktos medijus un glezniecību Islandes Mākslas akadēmijā, Reikjavīkā un Helsinku Mākslas akadēmijā. Bjargijas prakse nav piesaistīta kāda konkrēta medija izmantošanai, bet aptver vizuālās izteiksmes klāstu , kas var ietvert fotogrāfiju, video, skaņas mākslu , glezniecību vai performanci.  Bjargejas darbi ir balstīti naratīvā strukturā, daloties stāstos par garlaikotām zobārstēm, rokdziedātājām Japānā vai sievietēm, kuras spēj paredzēt nākotni. Reizēm mākslinieces darbi var būt nedaudz baisi, bet vienlaikus piesātināti ar humoru un rotaļīgumu, spēlējoties ar skatītāju pieņēmumiem par to, vai redzētais ir realitāte vai tomēr fikcija. Ar darbu “Scintilla” Bjargeja tika nominēta prestižajai Deutsche Borse fotogrāfijas balvai. Viņas darbi ir tikuši izstādīti tādās mākslas institūcijās un festivālos kā Reikjavīkas Mākslas muzejs, Kunstverein Munich, KunstWerke Berlin, Vācijā, Galeria Traschi, Santjago, Čīle, Moderna Museet Stokholmē, The Moore Space Miami, USA, Manifesta Foundation Amsterdam, Nīderlandē, Turku Biennale, Somijā, MEP, Parizē, E-flux Ņujorkā, WUK Kunsthalle, Vīnē, Tate Modern, Londonā, u.c.

Izstāde “Rófurass” norisinās ar Rīgas domes, Valsts kultūrkapitāla fonda un Groglass atbalstu.

ENG

In Icelandic, the word "Rófurass" refers to the rear part of an animal's body, including the tail and the bottom. Usually, the term is used to describe babies – a cute child or a puppy, perhaps referring to the way a dog expresses its emotions by wagging its tail. The tail wagging gesture itself is endearing and can help strengthen the emotional bond between the dog and its owner, or companion. But what really lies behind seemingly commonplace relationships between domesticated animals and humans? In the exhibition, the artist questions what the unconditional submission of a cared-for creature does to their owner's psyche and how this coexistence can be viewed from the perspective of canine rights, posthumanism and the meaning of (animal) life.

The series Rófurass features drawings, photographic portraits of dogs and sound work created by the artist. Some of the portraits feature dogs met while walking in the streets of Riga. Beneath the apparently playful character of the works, the wild nature of the animal can be detected not only in the dog, but also in the human – as in one of the drawings, which depicts a woman with a dog trapped in her body. This dog's only, momentary desire is to break out of the woman's chest.

Bjargey Olafsdottir studied photography, painting and mixed media at the Iceland Academy of the Arts and Academy of Fine Arts, Helsinki, and screenwriting and directing at Binger Filmlab, Amsterdam. She works with all media, resulting in works that often are ironic, sometimes violent or sinister, drawing on obsession and fantasies of contemporary life. Her characters are often subjects lost in familiar yet alienating circumstances. For her photo series Scintilla Bjargey was nominated for the Deutsche Börse Photography prize. She has made a number of critically acclaimed films and exhibited her work internationally in venues and festivals such as Reykjavik Art Museum, Kunstverein Munich, KunstWerke Berlin, Germany, Galeria Traschi, Santiago, Chile, Moderna Museet Stockholm, The Moore Space Miami, USA, Manifesta Foundation Amsterdam, Turku Biennale, Finland, MEP, Parizē, E-flux New York, WUK Kunsthalle, Vienna, Tate Modern, London, etc. www.bjargey.com

The exhibition is supported by Riga City Council, the State Cultural Capital Foundation and Groglass.