Rīgas Fotogrāfijas biennāles balva Meklējam jauno fotogrāfijā!

Anniija Muižule, "Priecīgi uzņēmēji izklaidējas birojā"

Rīgas Fotogrāfijas biennāles balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!" - NEXT 2019 uzvarētāja Annija Muižule (Latvija) pēta attēlu komodifikāciju un mijiedarbību starp fotogrāfiju un vārdiem un piedāvā asprātīgu un kritisku laikmetīgās fotogrāfijas analīzi.

The winner of the Riga Photography Biennial award "Seeking the Latest in Photography!" 2019 Annija Muižule (Latvia) in her exhibition "Joyful Businessmen Having Fun in the Office" investigates the commodification of the image as well as the interaction between photography and words, thus offering a humorous and critical analysis of contemporary photography.