The ISSP Gallery is an exhibition space dedicated to contemporary photography, operating in Riga since 2018. The gallery's focus is on photography as an integral part of contemporary art and the interaction of photography with other media, and it exhibits work by established local and foreign artists, as well as the younger generation of Latvian photographers.

ISSP Galerija ir laikmetīgajai fotogrāfijai veltīta izstāžu telpa Rīgā, kas uzsāka darbību 2018. gadā. Galerijas programmā likts uzsvars uz fotogrāfiju kā laikmetīgās mākslas neatņemamu sastāvdaļu un fotogrāfijas mijiedarbību ar citiem medijiem, izstādot gan atzītu ārvalstu un pašmāju autoru, gan Latvijas jaunākās fotogrāfu paaudzes darbus. 

O., T., P., S. / Tue, Wed, Fri, Sat:

12.00 - 18.00

C. / Thu:
12.00 - 20.00

Sv., P. / Sun, Mon
Slēgts / Closed

Annemarija Gulbe (ar Ulda Brauna arhīvu), Konstantīns Žukovs: Mūsdienu fotogrāfijas vēstures II / Contemporary Histories of Photography II

No 5. jūlija līdz 16. augustam ISSP Galerijā Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2024 ietvaros tiks atklāta otrā daļa divu izstāžu ciklam “Mūsdienu fotogrāfijas vēstures”, kurā atspoguļotas vairāku mākslinieku versijas un interpretācijas par vietējās fotogrāfijas vēstures rakstīšanas procesiem. Izstādē piedalās mākslinieki Annemarija Gulbe un Konstantīns Žukovs, un tās atklāšana notiks 4. jūlijā plkst. 18.00.

From July 5 to August 16 the ISSP Gallery will host the opening of the second part of the exhibition cycle Contemporary Histories of Photography as part of the Riga Photography Biennial 2024, bringing together several artists' perspectives and interpretations on the process of writing a local history of photography. The opening of the exhibition will be on July 4th at 6 p.m.