Ieva Baltaduonytė: Izrautie / Uprooted

Photo by Ieva Baltaduonytė

No 12. maija līdz 29. jūnijam ISSP Galerijā būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 apbalvojuma “Meklējam jauno fotogrāfijā!” laureātes, lietuviešu mākslinieces Ievas Baltadonītes izstāde “Izrautie”. Atklāšana notiks 11. maijā plkst. 18.00, bet plkst. 19.00 sekos piecu apbalvojumam pieteikto fotogrāfu darbu prezentācijas.

Balva „Meklējam jauno fotogrāfijā!” ir Rīgas Fotogrāfijas biennāles dibināts apbalvojums, kas kopš 2016. gada tiek pasniegts katru otro gadu biennāles programmas NEXT ietvaros. Balvas mērķis ir atklāt un novērtēt jaunos māksliniekus, kuri savos darbos demonstrē attēla spēku, piedāvā oriģinālu, laikmetam atbilstošu skatījumu un konceptuālu dziļumu.

Konkurss dalībai 2023. gada biennāles programmā norisinājās pagājušā gada oktobrī. Starptautiska žūrija galveno balvu – iespēju rīkot personālizstādi ISSP Galerijā – piešķīra lietuviešu māksliniecei Ievai Baltadonītei (Ieva Baltaduonytė) par darbu sēriju “Izrautie”.

Nominējot galvenās balvas ieguvēju, žūrija skaidro: “Ar balvai pieteikto darbu “Izrautie” Ieva Baltadonīte pārdomāti iesaistās sarežģītajās Krievijas iebrukuma Ukrainā norisēs. Strādājot ar ukraiņu bēglēm Lietuvā un izzinošā veidā izmantojot humānistisku attēlojuma pieeju, viņa izgaismo piespiedu pārvietošanas fotogrāfiski netveramo traumatisko pieredzi un ar karu saistīto posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS). Šis darbs ir atmiņā spilgti paliekošs atgādinājums par plašo empātijas nozīmīgumu krīzes laikā.” Izstādes kuratore – Inga Brūvere.

Ieva Baltadonīte (1988) savos darbos izmanto fotogrāfiju un video. Viņa pievēršas tēmām un jautājumiem, kas saistīti ar migrācijas kultūru, darbu pamatā izmantojot personīgo pārcelšanās pieredzi. Viņa atklāj personiskos un kolektīvos naratīvus, kur trauma, atmiņa un identitāte veicina dziļāku iesaistīšanos starpkultūru dialogā. Izmantojot fotogrāfiju gan personiskai izpausmei, gan kritiskam dialogam ar mūsdienu sabiedrību, Baltadonīte aicina skatītāju iesaistīties sabiedriskās debatēs, izvirzot priekšplānā cilvēcisko pieredzi un atklājot to, kas citādi tiek apslēpts vai ignorēts. Viņas rūpīgi veidotajos projektos tiek apvienota politika un estētika, aicinot skatītāju uz sarunu. Pašlaik māksliniece dzīvo Lietuvā, kur pavisam nesen atgriezās pēc septiņpadsmit Īrijā pavadītiem gadiem, kur absolvējusi Dublinas Tehnoloģiju institūta Fotogrāfijas bakalaura programmu.

Pēc izstādes “Izrautie” atklāšanas, plkst. 19.00 ISSP Galerijā notiks arī piecu apbalvojumam pieteikto fotogrāfu darbu prezentācijas. Kopā ar laureātes prezentāciju būs iespēja iepazīt arī latviešu mākslinieču Kristīnes Krauzes-Sluckas un Līgas Stibes, igauņu māklsinieces Hedi Jānso (Hedi Jaansoo), un lietuviešu mākslinieces Ievas Maslinskaites (Ieva Maslinskaitė) darbus.

Balvas „Meklējam jauno fotogrāfijā!” žūrijā strādāja festivāla „BZH Photo” dibinātāja un  pasākuma „Photo Days” Parīzē koordinatore Kamila Gahate (Camille Gajate, FR), mākslas kritiķis, vēsturnieks un kurators Adams Mazurs (Adam Mazur, PL), Igaunijas Mākslas akadēmijas Fotogrāfijas nodaļas profesore un māksliniece Marge Monko (Marge Monko, EE), mākslinieks un kurators Pauļus Petraitis (Paulius Petraitis, LT) un māksliniece un pedagoģe Ieva Epnere (LV).

Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2023 sadarbības partneri un atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, ISSP Galerija, "NoRoutine Books" (LT), fonds "VV Foundation”, Igaunijas Republikas vēstniecība Rīgā, Somijas vēstniecība Rīgā, Hibnerstudio, "Rixwell Hotels", Valmiermuižas alus darītava, tipogrāfija "Adverts", Arterritory.com, Echo Gone Wrong, Noba.ac, BLOK.

From May 12 to June 29, the ISSP Gallery will host Uprooted, an exhibition of the Riga Photography Biennial - NEXT 2023 award "Seeking the Latest in Photography!" winner, Lithuanian artist Ieva Baltaduonytė. The opening will take place on May 11 at 18:00, followed by presentations of works by the five photographers shortlisted for the award at 19:00.

The award for young Baltic artists “Seeking the Latest in Photography!” is presented as part of the RPB – NEXT program every other year since 2016. Its goal is to discover and appraise the creative efforts of young artists who demonstrate the power of the image in their works, offering an original point of view and conceptual depth reflecting our current times. 

The call for entries for the 2023 biennial took place last October. The international jury awarded the main prize - the opportunity to hold a solo exhibition at the ISSP Gallery - to Lithuanian artist Ieva Baltaduonytė for her series Uprooted.

The jury states: “In the ongoing photographic work Uprooted (2022), the artist thoughtfully engages with complex ripple-effects of the Russian invasion in Ukraine. Working with Ukrainian female refugees in Lithuania and using a humanistic style of photography in an exploratory way, she brings to light the unphotographable trauma of forced displacement and war-related PTSD. It results in a memorable reminder of the universal importance of empathy in a time of crisis.” Curator – Inga Brūvere.

Ieva Baltaduonytė (1988) uses photography and video in her work. She focuses on themes and issues related to the culture of migration, using her personal experience of displacement as the basis for her work. She reveals personal and collective narratives where trauma, memory and identity foster a deeper engagement in an intercultural dialogue. Using photography for both personal expression and critical dialogue with contemporary society, Baltaduonytė invites the viewer to engage in a public debate, foregrounding the human experience and revealing what is otherwise hidden or ignored. Her carefully crafted projects combine politics and aesthetics, inviting the viewer into a dialogical relationship. She is currently based in Lithuania, where she recently returned after seventeen years in Ireland, where she graduated from the Dublin Institute of Technology with a BA in Photography.

After the opening of the exhibition, at 19:00, the ISSP Gallery will host a presentation of the work of the five photographers shortlisted for the award. Together with the presentation of Ieva Baltaduonytė’s work, there will also be an opportunity to get to know the work of Kristīne Krauze-Slucka (LV),  Līga Stibe (LV), Hedi Jaansoo (EE), and Ieva Maslinskaitė (LT).

The jury of the Award "Seeking the Latest in Photography!" included the founder of the “BZH Photo” festival and coordinator of the “Photo Days” event in Paris Camille Gajate (FR), art critic, historian and curator Adam Mazur (PL), artist, professor and Head of the Photography Department at the Estonian Academy of Arts Marge Monko (EE), artist and curator Paulius Petraitis (LT) and artist and teacher Ieva Epnere (LV). 

Partners and supporters of the Riga Photography Biennial - NEXT 2023: State Culture Capital Foundation, Riga City Council, ISSP Gallery, “NoRoutine Books” (LT), “VV Foundation”, Estonian Embassy in Riga, Embassy of Finland in Riga, Hibnerstudio, Rixwell Hotels, Valmiermuiža Brewery, Printing house “Adverts”, Arterritory.com, Echo Gone Wrong, Noba.ac, BLOK.

Elīnas Cērpas stāstījums par Bagdādes fotosalonu kultūru

Laikmetīgā teātra režisores Elīnas Cērpas multimediju izstādes “Jūtīgā virsma” ietvaros ISSP Galerija aicina iepazīties ar irākiešu fotogrāfa Jasīna Al-Obeīdī uzņemto portretu arhīvu un noklausīties mākslinieces stāstījumu par Bagdādes fotosalonu kultūru 27. aprīlī plkst. 20.00.

Elīna Cērpa – Jūtīgā virsma // Sensitive Surface

No 25. marta līdz 4. maijam ISSP Galerijā būs skatāma laikmetīgā teātra režisores Elīnas Cērpas multimediju izstāde “Jūtīgā virsma”, kas ir veltīta fotografēšanai kā sevis izzināšanai un pieņemšanai, pētot  dziļi personiskus attēlu tapšanas iemeslus. Izstādes atklāšana notiks 24. martā plkst. 18.00.

From 25 March to 4 May the ISSP Gallery will host the multimedia exhibition Sensitive Surface by Latvian contemporary theatre director Elīna Cērpa. The exhibition is dedicated to photography as a tool for self-discovery and acceptance. The exhibition will open on 24 March at 18.00 at the ISSP Gallery.

Saruna par sociālpolitiski aktīvu mākslu Latvijā

Trešdien, 23. novembrī, plkst. 18.30 ISSP Galerijā notiks sociālpolitiski aktīvai mākslai Latvijā veltīta saruna, kurā ar savu pieredzi un radošajiem projektiem dalīsies mākslinieki Mailo Štern, Daniela Vētra, Ingrīda Pičukāne, Konstantīns Žukovs un Jānis Balodis. Ievadu sarunai sniegs kuratore Līna Birzaka-Priekule, bet vēlāk diskusiju moderēs pētniece Laine Kristberga.

Reinis Hofmanis – Telpa Nr.13 // Room No.13

No 17. novembra līdz 26. janvārim ISSP Galerijā ir skatāma fotogrāfa Reiņa Hofmaņa personālizstāde “Telpa Nr. 13”. Tajā ir aplūkojama daudzu gadu garumā radīta fotogrāfiju sērija, kurā autors pievērsies dažādu, lielākoties mums apslēptu telpu vizuālai izpētei. Laipni lūgti!

From November 17 until January 26 the solo exhibition Room No. 13 by Latvian photographer Reinis Hofmanis is on view at the ISSP Gallery. The exhibition feature a collection of photographs taken over the span of several years exploring the visuality of various, mostly hidden spaces. Welcome!

Suns Galerijā: tikšanās ar kinologu un animēto grāmatiņu darbnīca bērniem

Svētdien, 30. oktobrī, ISSP Galerija aicina uz diviem notikumiem: no plkst. 12.00 līdz 15.00 galerijas telpā būs iespēja satikt suņu ekspertu – kinologu, bet paralēli norisināsies animēto grāmatiņu darbnīca bērniem un jauniešiem. Pasākums notiek islandiešu mākslinieces Bjargejas Olafsdotiras personālizstādes “Rófurass. Cilvēks ar asti” ietvaros. Laipni lūgti arī četrkājainie draugi!

Bjargey Ólafsdóttir – Rófurass. The Dog Within

No 16. septembra līdz 11. novembrim ISSP Galerijā būs skatāma islandiešu mākslinieces Bjargejas Olafsdotiras  (Bjargey Ólafsdóttir) personālizstāde “Rófurass. Cilvēks ar asti.”, kas veltīta cilvēka un viņa mājdzīvnieka – suņa – attiecībām. Darbs pie sērijas uzsākts 2018. gadā, māksliniecei uzturoties ISSP Rīgas rezidencē. Izstādes atklāšana notiks 15. septembrī no 18.00 - 20.00. Laipni lūgti!

From September 16 to November 11 the ISSP Gallery will host a solo exhibition by Icelandic artist Bjargey Ólafsdóttir. Rófurass. The Dog Within is dedicated to the relationship between humans and their canine pets. Work on the series began in 2018, while the artist was taking part in the ISSP Riga Residency. The opening will take place on September 15 from 6.00 - 8.00 PM. Welcome!

Suņu fotostudija ISSP Galerijā/ Dog Photo Studio at the ISSP Gallery :: Bjargey Ólafsdóttir

Sestdien, 17. septembrī ISSP Galerijas telpās darbosies neparasta suņu fotostudija. No 12.00-16.00 apmeklētājiem būs iespēja satikt izstādes "Rófurass. Cilvēks ar asti” mākslinieci Bjargiju Olafsdotiru klātienē un tikt pie sava mājdzīvnieka portreta. Laipni lūgti!

On Saturday, September 17 the ISSP Gallery will host an unusual dog photo studio. From 12.00 - 16.00, visitors will have the opportunity to meet Bjargey Ólafsdóttir, the artist behind the exhibition "Rófurass. The Dog Within" and receive a portrait of their pet. Welcome!

Kristina Õllek – Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms

Kristinas Ollekas personālizstāde ISSP Galerijā Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem (15.07–09.09.2022) ir viņas projekta Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones turpinājums, kas balstās uz personīgiem novērojumiem un pētījumiem par antropocentrisko ietekmi uz jūras ekoloģiju. Atklāšana 14. jūlijā plkst. 18.00. Laipni aicināti!

Kristina Õllek’s solo exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms at the ISSP Gallery (15.07–09.09.2022) is a continuation of her ongoing project Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones, based on personal observations and research around anthropocentric influences on marine ecology. Opening on July 14 at 18.00 - welcome!

Kristīne Krauze-Slucka - Izšķirtspējas streiks / Resolution Strike

No 7. aprīļa līdz 14. maijam ISSP Galerijā būs skatāma mākslinieces Kristīnes Krauzes-Sluckas izstāde “Izšķirtspējas streiks” - jaukto mediju instalācija, kas aplūko fotogrāfijas pārproducēšanu digitālajā laikmetā. Izstādes kuratore - Iveta Gabaliņa. Atklāšanas diena - 7.aprīlis no plkst. 12.00 līdz 20.00. Laipni aicināti!

From April 7 to May 14, the ISSP Gallery is showing artist Kristīne Krauze-Slucka's exhibition Resolution Strike, a mixed media installation that looks at the overproduction of photography in the digital age. The curator of the exhibition - Iveta Gabaliņa. Opening day – April 7 from 12.00 to 20.00. Welcome!

Konstantīns Žukovs, Melnā neļķe, 2. daļa / Black Carnation Part 2 - Finnisage

Aicinām uz Konstantīna Žukova izstādes “Melnā neļķe, 2. daļa” finisāžu 31.martā no plkst. 18.00 – 22.00 - ar iespēju satikt mākslinieku un redzēt projekta "Melnā neļķe, 2. daļa" darba materiālus, kas izstādē netika iekļauti. Pasākums ir daļa no Rīgas galeriju vakara “Riga Last Thursdays” notikumiem! 

We invite you to the finissage of the exhibition “Black Carnation Part 2” by Konstantin Zhukov with the opportunity to meet the artist and see behind the scenes and the creation process of the exhibition in projections. The event takes place within the Riga’s gallery night Riga Last Thursdays.

Riga Last Thursdays – Konstantīns Žukovs, Melnā neļķe, 2. daļa

Aicinām uz Konstantīna Žukova izstādi  “Melnā neļķe, 2. daļa” 24. februārī no plkst. 18.00 – 22.00. Pasākums ir daļa no Rīgas galeriju vakara “Riga Last Thursdays” notikumiem. Vakara gaitā būs iespēja tikties ar mākslinieku un redzēt projeka "Melnā neļķe" darba materiālus, kas netika iekļauti izstādē. 

We invite you to the exhibition “Black Carnation Part 2” by Konstantin Zhukov. From 18.00 - 22.00 with the opportunity to meet the artist and see behind the scenes and the creation process of the exhibition in projections. The event takes place within Riga’s gallery night Riga Last Thursdays.

Kristians Brekte, Modris Svilāns, Solargraphy – Finnisage

We invite you to the finissage event of the exhibition “Solargraphy” by Kristians Brekte and Modris Svilāns on February 27 From 18.00 - 22:00 with the opportunity to see a selection of solargraphy photos in projections which are never been seen before. The finnisage takes place within the first Riga’s gallery night Riga Last Thursdays.

Aicinām uz Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstādes “Solargrāfija” finisāžu 27. janvārī no plkst. 18.00 – 22.00 - ar iespēju redzēt vēl neredzētu Solargrāfijas attēlu izlasi projekcijās. Pasākums ir daļa no Rīgas galeriju vakara “Riga Last Thursdays” notikumiem!