Diāna Tamane. Flower Smuggler

€35.00

Grāmatā "Flower Smuggler" ("Ziedu kontrabandiste") apkopoti vairāki darbi, kuru galvenie varoņi ir mākslinieces Diānas Tamanes ģimene un viņa pati. Diānas ģimenes locekļi bieži kļūst par darbu līdzautoriem. Viņi gan aktīvi iesaistās to tapšanā, gan ļauj māksliniecei brīvi interpretēt ģimenes vernakulārās fotogrāfijas krājumus, kas sākotnēji nemaz nav bijuši paredzēti galeriju sienām. Tādējādi Diānai izdodas lavierēt starp ļoti personiskiem autobiogrāfiskiem vērojumiem un interesi par fotogrāfijas kā medija dažādo izmantojumu. Viņas darbos trāpīgi portretētas ne tikai ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, bet arī vēstures atnestās pārmaiņas, mūsdienu sabiedrība postpadomju telpā, izpratne par skaisto, kā arī fotogrāfijas loma ikdienas dzīvē.

[ENG] The book "Flower Smuggler", compiles several bodies of work with Tamane herself and her family as the main characters. Often, her relatives also become co-authors both actively participating in making of the work, as well as providing her with vernacular images, which initially were not meant to be presented in a gallery context. Thus, she manages to portray not only the relationships between her family members but also contemporary post-soviet society in general, shifts in the perception of beauty, as well as the increasing role of photography in everyday life.

Author: Diāna Tamane
Title: Flower Smuggler
Publisher: APE
Edition: 500
Pages: 178
Size: 22,5 x 30 cm
Release date: 2019

Please note that your order will be complete only with the payment of the shipping costs. Please select shipping costs option below, corresponding to the country of destination. In case you wish to pick up the order yourself at the ISSP Gallery, please contact us at shop@issp.lv.

Shipping costs

It will take 1-3 working days to dispatch the shipment. The parcel will be sent by a regular non-registered mail. Delivery can take up to 14 days for EU and 30 days overseas. If you have questions or would like a faster delivery option, please contact us at shop@issp.lv.