Artist talk :: Belarusian photographers in Riga

Trešdien, 17. martā plkst 18:30 aicinām uz tiešsaistes tikšanos ar trīs baltkrievu fotogrāfiem, kas patlaban uzturās ISSP Rezidencē Rīgā - Iharu Hančaruku, Maksimu Saričevu un Violetu Savčits. Savās prezentācijas viņi pievērsīsies fotogrāfu pieredzēm un fotogrāfijas lomai šajā vēsturiski nozīmīgā brīdī Baltkrievijā, un dalīsies gan ar neseno notikumu dokumentācijām, gan ar personīgiem projektiem, kas tapuši pašreizējās pilsoniskās protesta kustības kontekstā. 

On 17 March 18:30, we invite to artist talk by three Belarusian photographers currently taking part in the ISSP Residency in Riga – Ihar Hancharuk, Maxim Sarychau and Violetta Savchits. The event will focus on photographer's experiences and the role that photography plays in this particular historical time in Belarus. Ihar, Violetta and Maxim will show a selection of images documenting the recent events, as well as their personal projects made in the current context of civil protest movement.   
 

:: ENG ::

A presentation - artist talk by three Belarusian photographers currently taking part in the ISSP Residency in Riga – Ihar Hancharuk, Maxim Sarychau and Violetta Savchits.
The event will focus on photographer's experiences and the role that photography plays in this particular historical time in Belarus. Ihar, Violetta and Maxim will show a selection of images documenting the recent events, as well as their personal projects made in the current context of civil protest movement.

Ihar Hancharuk is a documentary photographer and visual storyteller, born in Baranavichy, Belarus, in 1986, where he is currently based after a few years of working and studying abroad. Ihar works with documentary and art photography, video and archive, developing personal projects that deal with themes of national identity, collective memory and the impact of the mass media on the world.
www.ihancharuk.com

Maxim Sarychau is a photojournalist and visual artist, based in Minsk, Belarus. He works on long-term visual projects dealing with the topics of violence of various forms and grades, both from authoritarian regimes and within traditional society. He focuses on political and human dimensions of collective memory and history. Maxim is a co-founder of SHKLO – online platform about Belarusian photography and visual arts.
www.sarychau.com

Violetta Savchits works as a photojournalist since 2016. She has worked for major Belarusian media – 34 Multimedia Magazine, Tut.by, BelaPAN. Violetta has been covering protests from the beginning of the election campaign. In her own work, she focuses on female power and women resistance.
www.violettasavchits.crevado.com

:: LV ::

Trīs baltkrievu fotogrāfu, kas patlaban uzturas ISSP Rezidencē Rīgā – Ihara Hančaruka, Maksima Saričeva un Violetas Savčitsas – darbu prezentācijas, pievēršoties fotogrāfu pieredzēm un fotogrāfijas lomai vēsturiski nozīmīgā brīdī Baltkrievijā. Autori dalīsies gan ar neseno notikumu dokumentācijām, gan personīgiem projektiem, kas tapuši pašreizējās pilsoniskās protesta kustības kontekstā.

Ihars Hančaruks ir dokumentālais fotogrāfs un vizuāls stāstnieks, kurš dzimis Baranovičos, Baltkrievijā, kur patlaban dzīvo un strādā pēc vairākiem gadiem pavadītiem Sanktpēterburgā, Polijā un Vācijā. Ihars darbojas gan dokumentālajā, gan mākslas fotogrāfijā, izmanto video un arhīvu materiālus, veidojot personīgus projektus, kas pievēršas nacionālajai identitātei, kolektīvajai atmiņai un masu mediju ietekmei uz pasauli.
www.ihancharuk.com

Maksims Saričevs ir fotožurnālists un vizuāls mākslinieks, kurš dzīvo un strādā Minskā. Veido ilgtermiņa projektus, kas vizualizē dažādu veidu vardarbību – gan autoritāru režīmu, gan tradicionālas sabiedrības īstenotu, un koncentrējas uz politiskiem un cilvēciskiem kolektīvas atmiņas un vēstures aspektiem.
Maksims ir Baltkrievijas mūsdienu fotogrāfijai un vizuālajai mākslai veltītās platformas SHKLO līdzdibinātājs.
www.sarychau.com

Violeta Savčitsa darbojas fotožurnālistikā kopš 2016. gada, strādājusi lielākajos Baltkrievijas medijos "34 Multimedia Magazine" un "Tut.by", BelaPAN. Protestus Baltkrievijā dokumentē kopš vēlēšanu kampaņas sākuma. Savos darbos pievēršas sieviešu spēkam un sieviešu pretestībai varas mehānismiem.
www.violettasavchits.crevado.com

Conversation will take place in English. / Saruna notiks angļu valodā.

The Residency for Belarusian photographers in Riga is supported by Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at SSE Riga / Baltkrievu fotogrāfu rezidenci Rīgā atbalsta Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju studiju centrs.  

Image / Attēls: Ihar Hancharuk, from "thankyouforyourcooperation".

Par mākslu un aktīvismu :: Krista Burāne – Artivisms Latvijas performatīvajā mākslā

15. jūnijā plkst. 18.30 aicinām tiešsaistē pievienoties režisores, dramaturģes un starpdisciplināru mākslas projektu autores Kristas Burānes stāstījumam "Artivisms Latvijas performatīvajā mākslā. No kauna līdz triumfam". Tajā Burāne spriedīs par to, kāpēc artivisms un sociāli aktīvi mākslas procesi Latvijā joprojām ir reti sastopami, un aplūkos tos retos darbus, kuros tas izpaužas.

Par mākslu un aktīvismu :: Lolita Tomsone – Māksla ar nemieru

12. maijā plkst. 18.30 aicinām tiešsaistē klausīties Žaņa Lipkes muzeja direktores un aktīvistes Lolitas Tomsones stāstījumu “Follow your screams jeb Māksla ar nemieru”.
Lolita dalīsies ar spilgtākajiem “skaļās mākslas” piemēriem – mākslas akcijām, kas pēdējo gadu laikā reaģējušas uz akūtām netaisnībām Krievijā, Palestīnā un citās sociāli un politiski sarežģītās pasaules vietās.

Atvērta pieteikšanās iedvesmas un mentoringa programmai māksliniekiem un aktīvistiem

Uzmanību! Latvijas mākslinieki, aktīvisti un citi radošie aicināti pieteikties iedvesmas un mentoringa programmai "Māksla un aktīvisms". Programma sāksies ar divu dienu meistardarbnīcu Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs jūnijā un turpināsies ar praktiskā darba un konsultāciju posmu līdz septembrim, kura ietvaros dalībnieki īstenos savus projektus jeb radošā aktīvisma akcijas.
Gaidīsim pieteikumus līdz 23. maijam! 

Masterclass Text & Image (edition 2)

NB! One place for the group starting 16th June is available!
Do you have a complete (or almost complete) photographic project, where you are struggling to include text? We will be repeating the practical online masterclass "Text and Image, Image and Text" with writer and educator Jörg Colberg in June - July 2021. During the 8 week masterclass, participants will work on deeper understanding the relationship between text and image, and finding the best way to include text into their personal project. Applications to the course will be accepted until the group is complete.  

On Art and Activism :: J. Jordan – In-between Everything

On April 21, 18.30 we start a series of lectures on art and activism with an online talk by the 'magician of rebellion', co-founder of Reclaim The Streets movement J. Jordan (FR) - "In-between Everything: art and activism, nature and culture, male and female – a non-binary guide to creative rebellion”.

21. aprīlī plkst. 18.30 aicinām uz 'dumpju burvja', Reclaim the Streets kustības līdzdibinātāja J. Jordana tiešsaistes lekciju “Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas”.

ISSP Riga Residency July–December 2021 open for applications!

NB! APPLICATION DEADLINE EXTENDED TO MAY 4, 2021.

ISSP continues to offer international mobility opportunities for artists even in the times of Covid-19 – the ISSP Riga Residency is open for applications for the period July – December 2021!
The Residency provides an opportunity for concentrated work on a personal project informed by interaction with Riga and its residents or much needed time to rethink and complete ongoing work. We welcome photographers, artists and curators interested in exploring the local social and cultural context. Longer stays of 2 - 3 months are recommended for 2021. Application deadline – April 25 (deadline extended to May 4, 2021)
More about the residency and applications HERE.

SELF PUBLISH RIGA 2021 – submit your photobook dummy!

Despite the current circumstances, we are determined to organise the fifth SELF PUBLISH RIGA edition this year as part of Riga Photomonth 2021, whatever form the event might take, and we are waiting for your book dummies till May 17th 2021. The author of the winning dummy will be awarded an exhibition at the ISSP Gallery. Additionally, we have teamed up with a top service provider FineArtPrint to grant credit towards printing and framing to the author of the best dummy from the Baltic states.

Aicinām fotogrāfus un māksliniekus iesūtīt fotogrāmatu maketus un pašu veidotas, vēl nepublicētas fotogrāmatas starptautiskajam konkursam SELF PUBLISH RIGA 2021, kas notiks Rīgas Fotomēneša ietvaros. Uzvarētājam būs iespēja izstādīt savu autorprojektu ISSP Galerijā, labākā grāmata no Baltijas valstīm saņems dāvanu karti drukai un noformējumam no FineArtPrint, kā arī labākos konkursam pieteiktos darbus varēs apskatīt ISSP izstādē Galerijā. 

Pieteikšanās tiešsaistes kursam "Ievads fotogrāfijā"

UZMANĪBU! Pieteikšanās kursam "Ievads fotogrāfijā" pagarināta līdz 8. aprīlim, kad arī notiks pirmā nodarbība.

Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas 8 nedēļu intensīvajam kursam "Ievads fotogrāfijā", kas notiks tiešsaistē. Kurss paredzēts ikvienam fotogrāfijas interesentam, kas vēlas apgūt fotogrāfiskās domāšanas pamatus un kameras tehniskās iespējas, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties radošās nodarbībās. Dalībniekiem būs iespēja iespēja saņemt padomus un atgriezenisko saiti no pasniedzējiem Ivetas Gabaliņas un Sandija Ruļuka visā kursa garumā.

Belarusian photography residency

We are very happy to welcome three Belarusian photographers selected to take part in our Riga Residency - Maxim Sarychau, Violetta Savchits and Ihar Hancharuk, accompanied by designer Volha Bychkova. They crossed the border safely and will stay in Latvia till the end of March, working on their projects and archives. Big thanks to the Centre for Media Studies at SSE Riga for making this residency possible.

Online masterclass - Photography in times of global uncertainty

We are happy to announce an online masterclass with Italian duo The Cool Couple - "LOL: Photography in times of global uncertainty"The masterclass will focus on supporting participants' personal researches that aim to address some of the key issues of the present time. Through a series of group and individual meetings, the participants will learn how to improve their projects by gaining a deeper understanding of the methodology behind a coherent artistic project and will be invited to evaluate and experiment with a wide range of visual languages and methods of presentation, often pushing photography to its boundaries. 

The course will start on 19 February, application deadline - 11 February 2021! 

Online masterclass – Text and Image, Image and Text

We are happy to announce a series of online masterclasses for the period winter - spring 2021!
The first to come is a two month masterclass with Jörg Colberg - "Text and Image, Image and Text". Throughout the history of photography, images and text have been made to work together to communicate something that is beyond their individual abilities. During the course, the participants will develop a deeper understanding of the relationship between images and text and will elaborate their own image-text project. 
The course will start on 9 February, application deadline - 1 February 2021! 

Pieteikšanās kursam "Ievads fotogrāfijā" tiešsaistē

Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas 8 nedēļu intensīvajam kursam "Ievads fotogrāfijā", kas sāksies 28. janvārī un notiks tiešsaistē. Kurss paredzēts ikvienam fotogrāfijas interesentam, kas vēlas apgūt fotogrāfiskās domāšanas pamatus un kameras tehniskās iespējas, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties radošās nodarbībās. Dalībniekiem būs iespēja iespēja saņemt padomus un atgriezenisko saiti no pasniedzējiem Ivetas Gabaliņas un Sandija Ruļuka visā kursa garumā.