Silver Girls. Retouched history of Photography

€24.00

Izdevums “Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture” ir papildinājums tāda paša nosaukuma izstādei Tartu Mākslas muzejā Igaunijā (12.07.–27.09.2020.). Grāmata iepazīstina ar desmit agrīnajām fotogrāfēm, kas strādājušas Latvijas un Igaunijas teritorijā. Tomēr grāmata ir nevis vēsturisks pārskats, bet gan mīlošs skatījums uz apkopoto autoru dzīvi un darbiem; tajā ar cieņu aplūkota loma, ko kultūrā spēlē zaudētais un aizmirstais mantojums. Lai šo mantojumu izceltu un izgaismotu, grāmatā un izstādē iekļauti darbi, ko veidojuši trīs mūsdienu mākslinieki. Šajos darbos izmantots zudušais vai aizmirstais materiāls, un tie pierāda, ka arī mākslas darbi, kas gājuši bojā fiziskā nozīmē, joprojām turpina iespaidot mūsdienu kultūru. Manuskripti nedeg, un tāpēc arhīvi, līdzīgi rēgiem, turpinās atgriezties no nākotnes, lai lūkotu atrast kādu, ar ko sarunāties.

[ENG] The book "Silver Girls. Retouched History of Photography" has been published in conjuction with the exhibition of the same title in the Tartu Art Museum, Estonia (12.07.-27.09.2020). The book brings together ten early women photographers from the geographical region of Latvia and Estonia. However, rather than a historical overview, the book is a loving look at the life and work of the aseembled authors and cherishes the role that lost and forgotten heritage plays in culture. In order to showcase this heritage, the book and the exhibition feature works by three contemporary artists. These rely on the lost and forgotten while proving that even though works of art can be physically destroyed, they still continue to influence our current culture. Manuscripts don't burn and, thus, like ghosts, archives will continue to come back from the future to find somebody to talk to. 

Title: Silver Girls. Retouched history of Photography
Editors: Šelda Puķīte un Indreks Grigors
Text: Joanna Hofmane, Šelda Puķīte un Indreks Grigors
Book design: Aleksejs Muraško
Publisher: Tartu Kunstimuuseum (ee) & Blind Carbon Copy (lv)
Size: 32 x 23 cm, 175 pages
Language: Latvian, Estonian, English
Release date: 2020

Please note that your order will be complete only with the payment of the shipping costs. Please select shipping costs option below, corresponding to the country of destination. In case you wish to pick up the order yourself at the ISSP Gallery, please contact us at shop@issp.lv.

Piegādes izdevumi
Omniva pakomāts un tel.nr.
Shipping costs

It will take 1-3 working days to dispatch the shipment. The parcel will be sent by a regular non-registered mail. Delivery can take up to 14 days for EU and 30 days overseas. If you have questions or would like a faster delivery option, please contact us at shop@issp.lv.