APVĒRSTĀ TELPA / INVERTED SPACE

ISSP Skolas 2014/2016 Absolventu izstāde // ISSP School Graduate Exhibition 
02.06. - 19.06.2016
Kaņepes Kultūras centrs, Skolas iela 15
Atklāšana / opening 02.06, 19:00

Izstādē piedalās astoņi jaunie autori ar ISSP Skolas mācību laikā tapušiem fotogrāfijas autorprojektiem: Ieva Vīksne, Krista Valaine, Laima Vainiņa, Liene Biezā, Liene Leonoviča, Linda Ansone, Līga Goldberga, Nora Vrubļevska

Jēdzienu “telpa” parasti uztveram kā vietas apzīmētāju, bet Gastons Bašelārs savā grāmatā “Telpas poēzija” (La poetique de l’espace) ar to piedāvā saprast arī mentālo, apziņas telpu. Telpu, kurā mūsu personiskā vēsture kļūst poētiska, bet mūsu pasaules izpratni palīdzējusi veidot bērnības māju arhitektūra. Arī izstādes “Apvērstā telpa” autori meklē saikni starp vidi, vietu un apziņu. Vienā no stāstiem sastopamies ar bailēm no tumsas, kas saistītās ar kādu prātā uzkonstruētu, baisu vidi, citā - pazuduša radinieka meklējumiem jūrā. Tieši ūdens šajā stāstā kļūst par savdabīgu aizmiršanas un atkalatcerēšanās metaforu, kurā tik mierpilni un cēli savu patvērumu rod jūra pazudušo cilvēku likteņi. Taču aizmiršanas arheoloģijai tikpat labi var pievērsties, pētot antikvariātos uzietus ģimenes albumus. Kolāžās redzamais tukšums kļūst par izpētes lauku atmiņu un arīdzan vēstures trauslumam. Jauno autoru darbus vieno iekšējās telpas meklējumi, pretstatot to ārējai. Tomēr pašas fotogrāfijas jau atkal vienīgi kalpo kā liecinieks kaut kam jau notikušam, neko nepaskaidrojot vai risinot, jo tur redzamie notikumi  atrodas ārpus attēla robežām.
- Izstādes kuratore Iveta Vaivode

Visiting hours / darba laiki
Izstāde atvērta katru dienu no 13:00 - 19:00. Ieeja brīva 
Open every day from 13:00 - 19:00. Free entrance

The exhibition is part of the Riga Photomonth 2016 programme.
Thanks to KKCKrāsu servissSigntechIdeju materializācijas darbnīcaEirovīns.