Adam Golfer, Cemil Batur Gökçeer

ISSP Kuldīgas Fotogrāfijas rezidences izstāde // ISSP Kuldīga Photography Residency exhibition
05.08 –18.09.2016

Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerija / Kuldīga Artists’ Residence gallery, Pils iela 2
Opening / atklāšana 05.08, 19:00

LV:
2015. gada vasarā fotogrāfi Adams Golfers (Adam Golfer, ASV) un Džemils Baturs Gekšērs (Cemil Batur Gökçeer, Turcija) vairākas nedēļas pavadīja Latvijā, uzturoties Fotogrāfijas rezidences programmā Kuldīgā, ko organizē ISSP sadarbībā ar Kuldīgas Mākslinieku rezidenci. Abi jaunās paaudzes fotogrāfi, kas jau guvuši starptautisku atpazīstamību un apbalvojumus, Kuldīgā veidoja jaunus autorprojektus, caur tiem risinot personiskās identitātes jautājumus un vienlaicīgi reflektējot par apkārtējo vidi. 

Viena no izstādes centrālajām tēmām ir ceļojums – gan tiešā, gan pārnestās nozīmēs. Golfers un Gekšērs rezidences laikā devas ģeogrāfiskos un emocionālos ceļojumos, vācot stāstus un fragmentus, kas raksturoja viņu Latvijas pieredzi. Atsaucoties uz rezidences laikā gūtajiem iespaidiem, Golfers stāsta: “Fotogrāfijas ir kā miniaturas iejaukšanās to cilvēku dzīvē, ko satiku, vai arī pašā ainavā, ko apdzīvo dažādi rēgi. Šie attēli ir mēģinājums ievietot sevi pašu jēgpilnā dzīves hronoloģijā.” Atskatoties savas dzimtas pagātnē, Golfera projekts “Husk” cieši saistīts ar Latvijas ebreju likteņiem Otrā Pasaules kara laikā.

Kamēr Golfera darbs atspoguļo viņa attiecības ar paša vēsturi, Gekšērs apzināti spēlējas ar šiem jēdzieniem, radot fikciju. Viņš lūkojas uz notikumiem un vidi, ieņēmot jauna zēna skatpunktu, kurš, vairs nepastāvošas varas drupu ielenkts, spēcīgi izjūt vestures nastu. Par savu projektu “Who Boy” Gekšērs stāsta: “Latvijā gūtā pieredze sniedza man cerību pārrakstīt pašam savas jaunības laikā uzspiestās identitātēs, brīvas no pieauguša cilvēka pieredzes uzslāņojumiem. Vai iespējams iedomāties naratīvu, kurā “zēns” atdzimtu, brīvs no identitātes veidošanas procesiem, spējīgs piepildīt sevi vienīgi ar kustībām un emocijām?”

Ietverot gan attelus, gan tekstu, abu autori darbi izstādē rada dziļu un unikālu dialogu, kas vienlaikus atspoguļo viņu kopīgo un atšķirīgo pieredzi Latvijā. 

Atbalsta: Kuldīgas novada pašvaldība un Valsts Kultūrakpitāla fonds. 

ENG:
In 2015 Cemil Batur Gökçeer and Adam Golfer were selected to take part in the annual Photography Residency program in Kuldiga, organized by ISSP in partnership with Kuldīga Artists' Residence. The exhibition features the results of three weeks spent in Latvia last summer. During the residency period both artists, together and on their own, traveled around the country using photography as a means to collect fragments and anecdotes based on their experiences. Through different approaches with image and text, Golfer's project Husk and Gökçeer's project Who Boy deal with questions of identity and personal narratives; while Golfer's works retrace and reflect upon the paths of his own personal histories, Gökçeer attempts to create a narrative that serves as a rejection of identity structures

Reflecting on his new body of work, Golfer writes that, “...the photographs are tiny interventions into the lives of people that I met or into the landscape itself, filled with ghosts. They are an attempt to place myself into a chronology that makes sense." Throughout the residency, Gökçeer was inspired to look at his surroundings from the point of view of a young boy under the weight of history, packed with ruins of a failed power. Reflecting on his project Who Boy, Gökçeer says, "...the experience gave me hope for falsifying the identities imposed upon an adolescent. Without ignoring the pressures of the past, would it be possible to imagine a narrative in which the 'who boy' would (re)appear, free from the processes of identity formation, and empower himself through his own movement and emotions?”

Supported by Kuldīga Municipality and State Culture Capital Foundation.