Atvērta pieteikšanās iedvesmas un mentoringa programmai māksliniekiem un aktīvistiem

Iedvesmas un mentoringa programma Latvijas māksliniekiem un aktīvistiem
"Māksla un aktīvisms taisnīgākai pasaulei"
2021. gada jūnijs – septembris 

Mākslinieki, aktīvisti un citi radošie aicināti pieteikties dalībai programmā līdz 23. maijam.


PAR PROGRAMMU

Šī programma paredzēta dažādu jomu māksliniekiem un radošām personām, kā arī aktīvistiem – tiem, kas jau piedalās sociāli politisku akciju veidošanā taisnīgākai sabiedrībai, vai vēlas to darīt nākotnē.
Dalībniekiem vairāku mēnešu garumā būs iespēja padziļināti pētīt mākslas un aktīvisma attiecības, mākslas lomu sociālā un ekoloģiskā taisnīguma veicināšanā un apzināt rīkus un stratēģijas radošu risinājumu īstenošanai, kā arī veidot nelielus projektus jeb akcijas, kas vērstas uz labākas sabiedrības veidošanu šaurākā vai plašākā nozīmē. Programmas otrajā posmā dalībnieki īstenos savas radošā aktīvisma iniciatīvas individuāli vai sadarbībā ar citiem grupas dalībniekiem. 

Programmu veido vairāki posmi:
- Divu dienu meistardarbnīca Cēsīs, Ruckā, 18.–19. jūnijā * (skat. programmu zemāk). 
- Tikšanās ar mentoriem Rīgā – dalībnieku akciju/iniciatīvu plānošana (jūlijā).* 
- Praktiskā darba un konsultāciju posms – dalībnieki grupās vai individuāli īsteno savas akcijas/iniciatīvas, saņemot padomus un atbalstu no mentoriem konsultāciju formātā (jūlijs – septembris).
- Noslēdzošā tikšanās/prezentācija Rīgā (septembris).* 
* NB! Meistardarbnīca un papildu tikšanās Rīgā paredzētas klātienē, taču norises laiks formāts būs atkarīgs epidemioloģiskās situācijas valstī; organizatori informēs visus interesentus.

Programmu vadīs kolektīvs new visions – Liene Jurgelāne un Agņeška Bulačika – kas veido izglītojošas pieredzes mākslas/kultūras un taisnīguma jomā.

Programmas pamatvaloda – angļu, ar iespēju iegūt palīdzību un atbalstu arī latviešu un krievu valodā.

Pateicoties Sabiedrības Integrācijas Fonda atbalstam, dalība programmā ir bez maksas. Dalībnieki ir atbildīgi par nokļūšanu darbnīcas un semināru norises vietās un savu projektu/akciju īstenošanas izmaksām. 


Meistardarbnīcas programma Ruckas mākslas rezidencē, Cēsīs, 18.–19. jūnijs *

1. diena
- Māksla / Aktīvisms: pirmie soļi – ko mēs saprotam ar jēdzieniem “māksla” un “aktīvisms”; to saskares punkti, izpausmes un prakses.
- Es esmu – dalībnieku personīgo stāstu pētīšana rotaļīgā un radošā ceļā – prasmes, pieredze un degsme. 
- Mēs esam – varas attiecības, netaisnīgums un dažādie izpausmes veidi. Mūsu vieta un loma tā uzturēšanā un pārveidošanā.
- Mūsu loma pārmaiņu veicināšanā. Atskatīšanās uz situācijām, kad mūsu rīcība veicinājusi pārmaiņas. Izmaiņu, ko vēlamies panākt, kartēšana.

2. diena
- Komandu veidošana mākslinieciskām intervencēm; pirmo ideju attīstīšana.
- Rīki pārmaiņu veicināšanai – informācijas apmaiņa par piemērotākajiem rīkiem un stratēģijām radošajam aktīvismam.
- Stratēģiskā plānošana – konkrētu stratēģiju izstrādāšana, lai īstenotu pārmaiņu iniciatīvas.
- Nākamie soļi pēc meistardarbnīcas beigām.

* ​NB! Programmas datumi vai norises formāts var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.


Programmas vadītāji 
Kolektīvs new visions (Liene Jurgelāne un Agņeška Bulačika (LV/PL/DE), kas veido izglītojošas pieredzes mākslas/kultūras un taisnīguma jomā. new visions darbības pamatā ir pieci principi: apzināšanās, ka viss ir savstarpēji saistīts, holistiska pieeja, solidaritāte, iztēle un mīlestība kā pārmaiņas nesoša rīcība. Mācību procesā tas nozīmē darbnīcas, kas aicina dalībniekus līdzdarboties ar prātu, ķermeni un emocijām, izmanto rotaļīgumu un radošumu kā būtiskus instrumentus, lai iztēlotos citas iespējamās pasaules, un piedāvā uz darbību vērstus rīkus un stratēģijas pārmaiņu veicināšanai. Kolektīvs izveidojies ilgstošas sadarbības rezultātā starp Agņešku Bulačiku un Lieni Jurgelāni. Agņeška un Liene daudzus gadus strādājušas mākslas/kultūras un izglītības jomās, gan veidojot un attīstot dažādas mācību programmas, gan kā mākslinieces un kuratores iesaistoties radošā un kultūras darbā virknē kultūras un sabiedrisku iniciatīvu.
Vairāk info: www.newvisions.me 


Kas var pieteikties 
- Mākslinieki, aktīvisti un citi radošie, kā arī tie, kam ir interese iesaistīties kādā sabiebrībai aktuāla jautājuma risināšanā (iepriekšēja pieredze aktīvisma akcijās nav obligāta);
- Minimālais vecums – 18;
- Prasmes komunicēt angļu valodā (darbnīcas pamatvaloda);
- Iespēja būt klāt visas programmas sadaļās – gan darbnīcā gan follow-up tikšanās. 
Paredzēts, ka programmā piedalīsies līdz 20 dalībnieku. 


Kā pieteikties 
Sūtiet epastu uz office@issp.lv, norādot pie nosaukuma “Pieteikums – māksla un aktīvisms”, un iekļaujot:
- nelielu informāciju par sevi,
- iepriekšējo pieredzi ar mākslu un/vai aktīvismu, ieskaitot saiti uz realizētajiem projektiem (iepriekšēja pieredze nav nepieciešama dalībai, bet ja tāda ir, ļoti labi!),
- motivāciju dalībai programmā. 
Pieteikšanās termiņš: 23. maijs, 2021.


Mentoringa programma ir daļa no projekta “Māksla un aktīvisms iesācējiem”, kas tapis ar mērķi veicināt izpratni par mākslas un aktīvisma mijiedarbību un popularizēt mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā. 

Organizē: ISSP
Partneri: new visions, Kaņepes Kultūras Centrs, Jaunatnes Organizācijas “Protests”, Ruckas Mākslas rezidence.
Pasākumu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par mākslu un aktīvismu :: Lolita Tomsone – Māksla ar nemieru

12. maijā plkst. 18.30 aicinām tiešsaistē klausīties Žaņa Lipkes muzeja direktores un aktīvistes Lolitas Tomsones stāstījumu “Follow your screams jeb Māksla ar nemieru”.
Lolita dalīsies ar spilgtākajiem “skaļās mākslas” piemēriem – mākslas akcijām, kas pēdējo gadu laikā reaģējušas uz akūtām netaisnībām Krievijā, Palestīnā un citās sociāli un politiski sarežģītās pasaules vietās.

On Art and Activism :: J. Jordan – In-between Everything

On April 21, 18.30 we start a series of lectures on art and activism with an online talk by the 'magician of rebellion', co-founder of Reclaim The Streets movement J. Jordan (FR) - "In-between Everything: art and activism, nature and culture, male and female – a non-binary guide to creative rebellion”.

21. aprīlī plkst. 18.30 aicinām uz 'dumpju burvja', Reclaim the Streets kustības līdzdibinātāja J. Jordana tiešsaistes lekciju “Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas”.

ISSP Riga Residency July–December 2021 open for applications!

NB! APPLICATION DEADLINE EXTENDED TO MAY 4, 2021.

ISSP continues to offer international mobility opportunities for artists even in the times of Covid-19 – the ISSP Riga Residency is open for applications for the period July – December 2021!
The Residency provides an opportunity for concentrated work on a personal project informed by interaction with Riga and its residents or much needed time to rethink and complete ongoing work. We welcome photographers, artists and curators interested in exploring the local social and cultural context. Longer stays of 2 - 3 months are recommended for 2021. Application deadline – April 25 (deadline extended to May 4, 2021)
More about the residency and applications HERE.

Pieteikšanās tiešsaistes kursam "Ievads fotogrāfijā"

UZMANĪBU! Pieteikšanās kursam "Ievads fotogrāfijā" pagarināta līdz 8. aprīlim, kad arī notiks pirmā nodarbība.

Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas 8 nedēļu intensīvajam kursam "Ievads fotogrāfijā", kas notiks tiešsaistē. Kurss paredzēts ikvienam fotogrāfijas interesentam, kas vēlas apgūt fotogrāfiskās domāšanas pamatus un kameras tehniskās iespējas, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties radošās nodarbībās. Dalībniekiem būs iespēja iespēja saņemt padomus un atgriezenisko saiti no pasniedzējiem Ivetas Gabaliņas un Sandija Ruļuka visā kursa garumā.

Artist talk :: Belarusian photographers in Riga

Trešdien, 17. martā plkst 18:30 aicinām uz tiešsaistes tikšanos ar trīs baltkrievu fotogrāfiem, kas patlaban uzturās ISSP Rezidencē Rīgā - Iharu Hančaruku, Maksimu Saričevu un Violetu Savčits. Viņi pievērsīsies fotogrāfu pieredzēm un fotogrāfijas lomai šajā vēsturiski nozīmīgā brīdī Baltkrievijā, un dalīsies gan ar neseno notikumu dokumentācijām, gan ar personīgiem projektiem, kas tapuši pašreizējās pilsoniskās protesta kustības kontekstā. 

On 17 March 18:30, we invite to artist talk by three Belarusian photographers currently taking part in the ISSP Residency in Riga – Ihar Hancharuk, Maxim Sarychau and Violetta Savchits. They will focus on photographer's experiences and the role that photography plays in this particular historical time in Belarus and will show a selection of images documenting the recent events, as well as recent personal projects.

Belarusian photography residency

We are very happy to welcome three Belarusian photographers selected to take part in our Riga Residency - Maxim Sarychau, Violetta Savchits and Ihar Hancharuk, accompanied by designer Volha Bychkova. They crossed the border safely and will stay in Latvia till the end of March, working on their projects and archives. Big thanks to the Centre for Media Studies at SSE Riga for making this residency possible.

Online masterclass - Photography in times of global uncertainty

We are happy to announce an online masterclass with Italian duo The Cool Couple - "LOL: Photography in times of global uncertainty"The masterclass will focus on supporting participants' personal researches that aim to address some of the key issues of the present time. Through a series of group and individual meetings, the participants will learn how to improve their projects by gaining a deeper understanding of the methodology behind a coherent artistic project and will be invited to evaluate and experiment with a wide range of visual languages and methods of presentation, often pushing photography to its boundaries. 

The course will start on 19 February, application deadline - 11 February 2021! 

Online masterclass – Text and Image, Image and Text

We are happy to announce a series of online masterclasses for the period winter - spring 2021!
The first to come is a two month masterclass with Jörg Colberg - "Text and Image, Image and Text". Throughout the history of photography, images and text have been made to work together to communicate something that is beyond their individual abilities. During the course, the participants will develop a deeper understanding of the relationship between images and text and will elaborate their own image-text project. 
The course will start on 9 February, application deadline - 1 February 2021! 

Pieteikšanās kursam "Ievads fotogrāfijā" tiešsaistē

Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas 8 nedēļu intensīvajam kursam "Ievads fotogrāfijā", kas sāksies 28. janvārī un notiks tiešsaistē. Kurss paredzēts ikvienam fotogrāfijas interesentam, kas vēlas apgūt fotogrāfiskās domāšanas pamatus un kameras tehniskās iespējas, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties radošās nodarbībās. Dalībniekiem būs iespēja iespēja saņemt padomus un atgriezenisko saiti no pasniedzējiem Ivetas Gabaliņas un Sandija Ruļuka visā kursa garumā.

Book launch – “Seat 68” by Paula Jansone / Paulas Jansones grāmatas “Seat 68” atklāšana

The publisher Milda Books has released a new book “Seat 68” by Latvian photographer, ISSP School’s graduate Paula Jansone. On Friday, December 11, at 6.30 PM an online presentation of the book will be streamed on Facebook.

Izdevniecība “Milda Books” laidusi klajā fotogrāfes, ISSP Skolas absolventes Paulas Jansones fotogrāmatu “Seat 68”. Piektdien, 11. decembrī, plkst. 18.30 tiešsaistē notiks tās prezentācija (angļu valodā).

Aijas Bley ilustrāciju grāmatas “8.b klase” atklāšanas vakars

Aicinām uz Aijas Bley ilustrāciju grāmatas “8.b klase” atklāšanas vakaru 9. decembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00, kura laikā ISSP Galerijā būs iespējams (individuāli) satikt autori un iegādāties grāmatu par īpašu cenu.

“8. b klase” veidota kā pusaudzes dienasgrāmata, kas vizuālā valodā dokumentē autores atmiņas par skolā pavadīto laiku. Unikālās 80. gadu sākuma liecības atklāj visdažādākās tēmas - arī mīlestību, sevis meklējumus, pieaugšanu un nāvi.

ISSP Skolas studentu izstāde LOW galerijā

No 1. līdz 12. decembrim laikmetīgās mākslas galerijā LOW ir apskatama ISSP Skolas 2. kursa studentu kopīgi veidota izstāde “Es nākšu rīt”, kas tapusi, autoriem galerijā uz vietas secīgi radot un izstādot fotogrāfiskus objektus. Tā tiek rīkota mākslinieces, ISSP Skolas pasniedzējas Vikas Ekstas rezidences ietvaros. Apskatīties sadarīto iespējams no 1. līdz 12. decembrim, 17:00-20:00. Katru dienu izstādi pieskatīs un par darbiem pastāstīs kāds no māksliniekiem!