Visvaldas Morkevičius

Gaidu tikšanos ar sevi / Looking Forward to Meet Me

Rīgas Fotogrāfijas biennāle – NEXT 2021 un ISSP Galerija aicina apmeklēt Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT balvas “Meklējam jauno fotogrāfijā!” ieguvēja Visvalda Morkeviča izstādi “Gaidu tikšanos ar sevi”. Atklāšana – 8. jūlijā plkst. 18.00

Riga Photography Biennial – NEXT 2021 and ISSP Gallery invite you to attend the Riga Photography Biennial – NEXT "Seeking the Latest in Photography!" Award winner's Visvaldas Morkevičius exhibition "Looking Forward to Meet Me". Opening – July 8 at 6 PM.

“Meklējam jauno fotogrāfijā!” balvu 2021. gadā starptautiskā žūrija piešķīra Visvaldam Morkevičum par sēriju “Gaidu tikšanos ar sevi”, kas veidota (narcistiskas) introspekcijas formā kā vizuālā un telpiskā darbā transformēta mākslinieka pašanalīze. Projekta nosaukums “Gaidu tikšanos ar sevi” projicē mirkli nākotnē, gaidāmu satikšanos pašam ar sevi. Šis projekts ir portrets tā “tapšanas procesā”, un tajā izmantoti mākslas vēsturē pazīstami simboli, no klasiskās mitoloģijas palienēti tropi, psihoanalītiskas interpretācijas un personiskas atmiņas. Daži vizuālie elementi ir visnotaļ figurāli, turpretī citi attēli tuvinās abstrakcijai. Tādējādi projekts ir neskaitāmu asociatīvu savienojumu kolāža, kas izaicina portreta kā reprezentācijas veida ierastās robežas. “Gaidu tikšanos ar sevi" vēršas pret kanonisko priekšstatu par “objektīvo līdzību”, kas definē portreta žanru, tā vietā ienirstot sevis izzināšanas, atpazīšanas un saprašanas procesā.
Žūrijas izvēles pamatojums: “Morkeviča darbs “Gaidu tikšanos ar sevi” ir rotaļīga pašanalīzes interpretācija, kas veidota ar lielu radošumu. Viņa radošā darbība balansē uz fotogrāfijas robežas, izcili apvienojot dažādus medijus. Ar dažādu materiālu palīdzību Morkevičs rada daudzslāņainu vizuālo scenāriju, kurā skatītājs tiek aicināts ne vien nolasīt autora portretu, bet arī meklēt savējo. Pēdējo mēnešu laikā tapušais projekts pievēršas sevis izzināšanai, introspekcijai un sevis pieņemšanai, atspoguļojot mūsdienu sociālās un kultūras problēmas.”

VISVALDS MORKEVIČS (Visvaldas Morkevičius, 1990) ir Lietuvas mākslinieks, kurš ar fotogrāfijas medija palīdzību pēta portreta žanru. Viņš uzmanīgi vēro vidi, kurā atrodas portretējamie, jeb, paša vārdiem izsakoties, “kolekcionē realitātes”, kā arī izmanto pašanalīzi, lai ielūkotos pašportreta žanra pavērtajās iespējās. Morkevičs savos darbos apstrādā un apspēlē laiku un tā uztveres izjūtu, lietodams gan augstas, gan zemas izšķirtspējas estētiku un izmantodams tiklab materiālus no klasiskās analogās fotogrāfijas arsenāla, kā arī mūsdienīgus digitālos rīkus. Morkeviča darbi bijuši apskatāmi gan personālizstādēs, gan grupas izstādēs dažādās Eiropas valstīs, kā arī iekļauti muzeju un privātās kolekcijās, to vidū modernās mākslas muzejā MO, mākslas fondā Lewben un SEB bankas mākslas kolekcijā.

ENG

"Looking Forward to Meet Me" by Morkevičius is realized as a (narcissistic) introspection; an artist’s self-analysis transformed into a visual and spatial work. The title of the project is a projection of a future moment, an impending encounter with oneself. While the collection of works within the project includes one self-portrait, the photograph remains almost imperceptible as it is framed underneath a stained glass pane. The project is thus a portrait ‘in becoming’ that relies on art history symbols, tropes borrowed from classical mythology, psychoanalytic interpretations, and personal memories. As a result, the project creates a collage of myriad connections and associations that defy arbitrary boundaries of representation as portrayal. "Looking Forward to Meet Me" rejects the canonical quality of objective likeness that the genre of this project is defined by, and delves into the process of self-awareness, recognition and understanding.

Commenting on their decision, the jury of the Riga Photography Biennial – NEXT “Seeking the Latest in Photography!” Award noted: “Morkevičius’ wok is a playful interpretation of self-analysis, built with great creativity. His practice shifts on to the borderline of photography using a brilliant mixed media approach. Through this Morkevičius creates a multi-layered visual scenario where the viewer is invited not just to view the artist’s portrait, but also be on the lookout for their own. The project, conceived in recent months, is a mirror of contemporary social and cultural issues, talking about self-knowledge, introspection and self-acceptance.”

VISVALDAS MORKEVIČIUS (1990) is a Lithuanian artist who uses the photographic medium to widely explore portraiture. He, in his own terms, “collects realities” by observing the daily surroundings of his subjects, and uses self-analysis in order to look into the possibilities of self-portraits. By using diverse lo-fi and hi-fi aesthetics and working with materials from classical analog photography to modern digital tools, Morkevičius manipulates the sense of time in his works and its perception. Works by Morkevičius have been exhibited in solo and group exhibitions around Europe, are held in museum and private art collections such as MO Museum, Lewben Art Foundation, SEB Bank Art Collection.

Kuratore / Curator: Inga Brūvere

Izstādes atbalstītāji / Exhibition partners & supporters: Mērķprogramma “KultūrELPA”, State Culture Capital Foundation, Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Riga City Council, VV Foundation, NoRoutine Books (LT), Nordic Council of Minister’s Office in Latvia, Printing house "ADverts", Hibnerstudio, KRASO, Arterritory, Satori, LSM, Blok Magazine (PL), Punctum, Literatūra ir menas (LT), Latvijas Radio, Radio NABA

  • P. Sv. / Mon, Sun: slēgts / closed
  • O. / Tue.: 12.00 – 18.00
  • T. / Wed: 12.00 – 20.00
  • C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija