Foto Tallinn 2019

Tallinn, Estonia

2019. gada 27.–29. septembrī ISSP Galerija piedalījās mākslas mesē “Foto Tallinn” (Tallina, Igaunija).

From September 27 to 29, 2019 the ISSP Gallery participated in the art fair Foto Tallinn in Tallinn, Estonia.

LV

2019. gada 27.–29. septembrī ISSP Galerija pirmoreiz piedalījās starptautiskā mākslas mesē — “Foto Tallinn”, kas norisinājās Kai mākslas centrā Tallinā. Mesē bija pārstāvēti 35 Igaunijas un citvalstu mākslinieki, ļaujot apmeklētājiem novērtēt viņu jaunākos darbus — fotogrāfijas, videomākslu un instalācijas. ISSP Galerija apmeklētājus iepazīstināja ar Aleksandra Gronska, Ivetas Gabaliņas un Katrīnas Neiburgas darbiem.

ENG

From September 27 to 29, 2019, the ISSP Gallery for the first time participated in an international art fair — Foto Tallinn at the Kai Art Center in Tallinn. The fair featured the latest works by 35 Estonian and international artists, including photographs, video art, and spatial installations. The ISSP Gallery offered the visitors an opportunity to get to know work by Alexander Gronsky, Iveta Gabaliņa and Katrīna Neiburga.