The ISSP Gallery is an exhibition space dedicated to contemporary photography, operating in Riga since 2018. The gallery's focus is on photography as an integral part of contemporary art and the interaction of photography with other media, and it exhibits work by established local and foreign artists, as well as the younger generation of Latvian photographers.

ISSP Galerija ir laikmetīgajai fotogrāfijai veltīta izstāžu telpa Rīgā, kas uzsāka darbību 2018. gadā. Galerijas programmā likts uzsvars uz fotogrāfiju kā laikmetīgās mākslas neatņemamu sastāvdaļu un fotogrāfijas mijiedarbību ar citiem medijiem, izstādot gan atzītu ārvalstu un pašmāju autoru, gan Latvijas jaunākās fotogrāfu paaudzes darbus. 

 

Exhibitions in 2023 / Izstādes 2023. gadā 

02.02. - 16.03. Ieva Epnere (LV) "Laidi"

25.03. - 04.05. Elīna Cērpa (LV) "Jūtīgā virsma / Sensitive Surface"

12.05. - 13.07. Ieva Baltaduonytė (LT) "Izrautie / Uprooted" (winner of Seeking the Latest in Photography! award, Riga Photography Biennial – NEXT & ISSP)

20.07. - 07.09. Jurģis Peters (LV) "Sintētiskā klātbūtne / Synthetic Presence"

14.09. - 16.11. Arnis Balčus (LV) "Scēna / Scene"

O., T., P., S. / Tue, Wed, Fri, Sat:

12.00 - 18.00

C. / Thu:
12.00 - 20.00

Sv., P. / Sun, Mon
Slēgts / Closed