Paulius Petraitis

Virsmas / Surfaces

Lietuviešu mākslinieka Pauļa Petraiša izstāde “Virsmas” pievēršas fotogrāfijas analogās un digitālās materialitātes izziņai. Izmantojot par pamatu atsevišķus kadrus un elementus no filmām, Petraitis tos pārfotografē, papildinot ar vairākiem analogās un digitālas iejaukšanās slāņiem. Neraugoties uz redzamajiem pārveidojumiem, visi attēli kopā savijas iedomātā naratīvā, kas veido iespaidu par kosmisku stāstu. Atklāšanas diena – 19. maijs plkst. 18.00. Laipni aicināti!

Lithuanian artist Paulius Petraiti's exhibition Surfaces focuses on the study of analog and digital materiality in photography. Using isolated moments and scenes from films as his source material, Petraitis re-photographs them adding multiple layers of analogue and digital intervention. Despite the visible distortions, together all the images twist in an imaginary narrative that forms an impression about a cosmic story. Opening day – May 19 at 18.00. Welcome!

Izstāde “Virsmas” izvērš Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 centrālo tēmu – izolāciju, un skatītājiem piedāvā iespēju pētīt attēla informatīvās kodēšanas attīstību. Izstādes pieteikumā skaidrots, ka fotogrāfijas ierasts uzlūkot kā caurredzamas. Tiek pieņemts, ka fotogrāfijā neskata attēla virsmu, bet gan lūkojas tai cauri, uzmanību pievēršot ainai, ko attēls atklāj. Šī fotogrāfiskam attēlam piedēvētā caurredzamība noder daudzveidīgiem mērķiem, ļaujot medijam kalpot kā vispārīgai šodienas saziņas valodai. Tomēr fotogrāfija nevar pastāvēt bez fiziskas formas.

Kopš 2021. gada darbā “Virsmas” lietuviešu mākslinieks-pētnieks Pauļus Petraitis pastiprināti pievēršas fotogrāfijas ārējām veidolam. Uzsverot ekrāna un drukas materialitāti, attēli tiek parādīti kā divkārt sagrozīti. Izmantojot par pamatu atsevišķus kadrus un elementus no filmām, Petraitis tos pārfotografē, papildinot ar vairākiem analogas un digitālas iejaukšanās slāņiem. Jebkas – rokas žests, automašīnas lampas vai gumijas zābaki – tiek izņemts no sākotnējās vides nepārtrauktības un pārvērsts tēlā ar jaunām interpretācijas iespējām. Neraugoties uz redzamajiem pārveidojumiem, visi attēli kopā savijas iedomātā naratīvā, kas veido iespaidu par kosmisku stāstu.

Izstādes “Virsmas” tapšanā mākslinieks Pauļus Petraitis sadarbojies ar Semu Mergeviču (Sam Margevicius, US) un Gaili Griciūti (Gailė Griciūtė, LT).

Pauļus Petraitis (1985) ir Viļņā strādājošs mākslinieks, teorētiķis un neatkarīgais kurators. Viņa prakse koncentrējas ap attēlu darināšanu plašākos sociālajos un kultūras kontekstos. Liela daļa viņa darbu pēta tehnoloģijas lomu nozīmju veidošanā un iztirzā fotogrāfiskā attēla funciju tiešsaistes un bezsaistes vidē. Petraiša nesenais projekts “Vīrs ar tumšiem matiem un saulrietu fonā” pēta vizuālo atpazīstamību, izmantojot pieeju, kas balstīta dialogā ar attēla interpretācijas programmatūru. Tā tika prezentēta kā soloizstāde galerijā Lokomotif Lietuvā un publicēta 2020. gadā. Petraiša grāmatas atrodas vairākās kolekcijās, to skaitā Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA), Metropoles mākslas muzejā un Barselonas Laikmetīgās mākslas muzejā (MACBA), kā arī Klārka mākslas institūtā un Jēlas Universitātē.

Foto/photo: Paulius Petraitis, "Peldētājs" / “Swimmer”, 2021

ENG

The exhibition Surfaces expands on the Riga Photography Biennial 2022 central theme - isolation and offers viewers the opportunity to study the development of informative image coding. The exhibition application explains that photographs are usually viewed as transparent. It is assumed that a photograph is not viewed at the surface of the image, but rather through it to contemplate the scene an image reveals. This transparency of the medium serves many purposes, specifically, it enables the photographic image to function as the universal communicative language it is today.

However, photography cannot exist without a physical form. In Surfaces (2021- ongoing), Lithuanian artist-researcher Paulius Petraitis focuses on and examines the exterior side of photography. Emphasising the materiality aspect of the screen and print, images are double distorted. Using isolated moments and scenes from films as his source material, Petraitis re-photographs them adding multiple layers of analogue and digital intervention. Anything – a hand gesture, a car's beam or rubber boots are removed from the continuity of the original environment and are transformed into an image with new possibilities for interpretation. Despite the visible distortions, together all the images twist in an imaginary narrative that forms an impression about a cosmic story.

Surfaces is Petraitis’ first solo exhibition in Latvia and is produced in collaboration with Sam Margevicius (US) and Gailė Griciūtė (LT)

Paulius Petraitis (1985) is an artist, theorist, and independent curator based in Vilnius. His practice orbits around image-making in broader social and cultural contexts. Much of his work explores the role of technology in meaning-making and examines ways photographic images function in online and offline environments. Petraitis’ recent project A man with dark hair and a sunset in the background explores visual recognition through a dialogue-based approach with an image interpretation software. It was presented in a solo exhibition at Lokomotif in Lithuania and published in 2020. Petraitis’ art books are held in numerous institutional collections, including libraries at MoMA, The Metropolitan Museum of Art, and MACBA, as well as the Clark Art Institute and Yale University.

Riga Photography Biennial 2022 takes place in Riga exhibition halls and urban environment from April 22 to July 10. A total of eight international exhibitions and an extensive educational program will be available to spectators during the event. Up until June 12, the exhibition hall "Riga Art Space'' continue hosting the biennial's central exhibition "Screen Age III: Still Life", as well as the international group exhibition exhibition "Measured Perspectives", curated by Paulius Petraitis, and featuring Dutch artist Katja Mater (NL), and works by the American artist Erin O'Keefe (US). Until May 21, the works of Baltic artist works are on show at the culture space “Smilga” in the exhibition “Utopias”. By the middle of May two other exhibitions will be available - “The Photo Album – A Subjective Narrative” in the Latvian Museum of Photography and the solo exhibition of Reinis Lismanis, a Latvian artist residing in London – at the art gallery “Look!”. At the same time, the central theme of the biennial is being expanded in the educational events program. It has already hosted an international conference dedicated to photo books as well as the first creative workshop for children "Screen and Child". A series of talks on self-isolation are to begin in May, as well as a series of lectures on photography history, collecting and research for those interested in photography art.

Riga Photography Biennial (RPB) is an international contemporary art event in Latvia, focusing on the analysis of visual culture and artistic representation. RPB covers issues ranging from cultural theory to current socio-political processes in the Baltics and the wider European region

Izstādes atbalstītāji / Exhibition partners & supporters: State Culture Capital Foundation, gallery PHotoESPAÑA, “Poligrāfijas Apgāds”, Printing house Adverts, Rixwell Hotels, Arterritory.com, Echo Gone Wrong, Punctum, BLOK.

  • P. Sv. / Mon, Sun: slēgts / closed
  • O. / Tue.: 12.00 – 18.00
  • T. / Wed: 12.00 – 20.00
  • C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija

Header image: Foto/photo: Paulius Petraitis, “Figūras