ISSP 2013 FINAL EXHIBITION // ISSP 2013 NOSLĒGUMA IZSTĀDE
11.08. – 29.09.2013
Kuldīga Town Library Arts hall, 1905.gada ielā 6

ENG ::

From 3 - 11 August in Pelči, Kuldīga district, 71 photographers from 23 countries broadened their knowledge as part of the ISSP or International Summer School of Photography. The participants worked on individual projects under the guidance of internationally renowned masters within six workshops offering a comprehensive and diverse insight into photography:

1. Alternate Worlds: Photography & the Constructed Image - Esther Teichmann (DE/US/UK)
2. The Vicinity of Narrative: People and Spaces - Todd Hido (US)
3. Storytelling: the Art and Politics of Photojournalism - Yan Morvan (FR)
4. Follow Your Conviction. Working with the Media - Yuri Kozyrev & Andrei Polikanov (RU)
5. The Photobook: Going Beyond the Form - Teun van der Heijden (NL)
6. A New Kind of Autobiography - Elina Brotherus (FI) 

The exhibition presents the collection of photo-series, dummy books and video works produced during the ISSP. The outcome celebrates the diversity of creative approaches in photography, at the same time paying tribute to the host locations of Pelči and the town of Kuldīga.

LV ::

No 3. – 11. augustam Kuldīgā, Pelču pilī norisinājās Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola (ISSP), kurā meistarklases fotogrāfijas studentiem no visas pasaules vadīja starptautiski augsti novērtēti fotogrāfijas pasniedzēji. ISSP 71 dalībnieks no 23 vastīm strādāja pie individuālajiem fotoprojektiem sešās dažādās meistarklasēs, kas piedāvāja daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijā:

1. Alternatīvas pasaules: Fotogrāfija un konstruētais attēls - Estere Teihmane (Esther Teichmann, Vācija/ASV)
2. Naratīva tuvums: cilvēki un vietas - Tods Haido (Todd Hido, ASV)
3. Stāstu veidošana – fotožurnālistikas māksla un politika - Jans Morvans (Yan Morvan, Francija)
4. Seko savai pārliecībai: darbs ar medijiem - Jurijs Kozirevs un Andrejs Poļikanovs (Yuri Kozyrev and Andrei Polikanov, Krievija)
5. Fotogrāmata: pārkāpjot formas robežas - Teuns van der Heidens (Teun van der Heijden, Nīderlande)
6. Jauna pieeja autobiogrāfijai - Elina Broterusa (Elina Brotherus, Somija)

Izstādē parādās ISSP laikā radīto foto-sēriju, pašpublicēto grāmatu un video-darbu kolekcija, demonstrējot radošo dažādību fotogrāfijas medija izmantošanā.

Visiting hours / darba laiki:
Wed-Sat from 10:00 - 18:00, Sun 10:00 - 16:00 (Mon., Tue. closed) /
Trešd.-Sestd. no 10:00 - 18:00, Svētdienās 10:00 - 16:00 (Pirmd., Otrd. ciet)