ISSP 2011 Exhibition in Kuldiga
14.08.-02.10.2011

Kuldīga District Museum, Pils iela 5

ENG ::

From 6 – 14 August in Pelči, Kuldīga District, 71 students from 22 countries broadened their knowledge in photography as part of ISSP or the International Summer School of Photography 2011. Throughout the week, the participants worked on individual photo projects under the guidance of internationally renowned teachers within six different workshops offering a comprehensive and diverse insight into photography:

1. Personal documentary: Interior – led by Michael Ackerman (Israel/US/Germany)
2. Kuldīga in Pop Latino – led by Marcos Lopez (Argentina)
3. Creative Documentary: Using Reality to Create Personal Fiction – led by Claudine Doury (France)
4. Who Else Am I – led by Arno Rafael Minkkinen (Finland/US)
5. Still Life as Critical Aesthetics – led by David Bate (UK)
6. Visual narratives: European Borderlines – led by Vanessa Winship, George Georgiou  (UK)

The exhibition presents the collection of photo-series, installations, trial books and video works produced during the ISSP. The outcome celebrates diversity of creative approaches in photography and is a tribute to both ISSP camp and the host town of Kuldīga.

Photographer Michael Ackerman and the participants of his workshop explored the ability of documentary photography to reflect the personal world view of its author. British photographer, writer and lecturer David Bate’s workshop focused on the visual language of still life as a form for critical aesthetics. The aim of the workshop by Claudine Doury, a french photographer known for her personal and emotional language in photography, was to reflect reality in stories made up by the participants - by using the environment and legends of Kuldīga, the participants composed fictional stories based on their own experience and fields of interest. The participants of workshop by reknown Finnish-American artist Arno Rafael Minkkinen dicovered completely new aspects of their personality using a documentary approach, as well as through creating fictional characters and stories. Definitive representative of Pop Latino photography Marcos Lopez offered participants of his workshop the chance to become familiar with his unique style in order to create an artistic depiction of the ISSP town Kuldīga. As part of the summer school, multiple international award winners Vanessa Winship and George Georgiou began the international project Visual Narratives: European Borderlines, during which 12 young photographers from Latvia, Turkey, Iceland and Portugal will work on long-term projects focusing on the exploration of the borderlines of Europe. 

LV ::

No 6.-14. augustam Pelčos, Kuldīgas novadā, Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas (International Summer School of Photography or ISSP) ietvaros savas zināšanas fotogrāfijā papildināja 71 students no 22 valstīm. Nedēļas garumā dalībnieki strādāja pie individuālajiem fotoprojektiem starptautiski atzītu pasniedzēju vadībā sešās dažādās meistarklasēs, kas piedāvāja daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijā:

1. Personīgā dokumentālā fotogrāfija  – pasniedzējs Maikls Akermans (Michael Ackerman, IL/DE)
2. Pop Latino ienāk Kuldīga - pasniedzējs Markos Lopezs (Marcos Lopez, AR)
3. Radošā dokumentālā fotogrāfija: realitātes izmantošana fikcijas radīšanai – pasniedzēja Klodīne Dorī (Claudine Doury, FR)
4. Es esmu arī  – pasniedzējs Arno Rafaēls Minkinens (Arno Rafael Minkkinen, FI/US)
5. Klusā daba kritiskajā estētikā – pasniedzējs Deivids Beits (David Bate, UK)
6. Vizuālie stāsti: Eiropas robežas – pasniedzēji Vanesa Vinšipa, Džordžs Džordžio (Vanessa Winship, George Georgiou, UK)

Izstādē parādās ISSP laikā radīto foto-sēriju, instalāciju, pašpublicēto grāmatu un video-darbu kolekcija, demonstrējot radošo dažādību fotogrāfijas mēdija izmantošanā.

Fotogrāfs Maikls Akermans (Michael Ackerman) kopā ar meistarklases dalībniekiem pētīja dokumentālās fotogrāfijas spēju atklāt autora personisko pasaules uztveri. Britu fotogrāfs, rakstnieks un pasniedzējs Deivids Beits (David Bate) savā meistarklasē pievērsās klusajai dabai kā īpašai kritiskās estētikas valodas formai. Klodīne Dorī (Claudine Doury) pasaules atzinību iemantojusi, dokumentējot Centrālās Āzijas un Sibīrijas tautu likteņus, izmantojot personisku un emocionālu fotogrāfijas valodu. Dorī meistarklases mērķis bija atklāt realitāti dalībnieku izdomātos stāstos. Izmantojot pieejamo Kuldīgas apkārtnes vidi un leģendas, dalībnieki veidoja fiktīvus stāstus, balstoties pašu pieredzē un interesēs. Somu-amerikāņu mākslinieks Arno Rafaēls Minkinens (Arno Rafael Minkkinen) pasaules atzinību guvis ar saviem teju metafiziskajiem, melnbaltajā tehnikā veidotajiem pašportretiem. Meistarklases dalībnieki atklāja pilnīgi jaunas savas personības iezīmes, izmantojot dokumentālo pieeju, kā arī radot izdomātus tēlus un stāstus. Iespējams, spilgtākais Pop Latino fotogrāfijas virziena pārstāvis un pamatlicējs argentīnietis Markos Lopezs (Marcos Lopez) piedāvāja meistarklases dalībniekiem apgūt viņa īpašo stilu, lai radītu māksliniecisku tēlojumu par ISSP nometnes pilsētu Kuldīgu. Vairākkārtēji prestižu starptautisku balvu ieguvēji Vanesa Vinšipa (Vanessa Winship)un  Džordžs Džordžio(George Georgiou) vasaras skolas ietvaros aizsāka starptautisku projektu „Vizuālie stāsti: Eiropas robežas”, (Visual narratives: European borderlines) kura laikā 12 jaunie fotogrāfi no Latvijas, Turcijas, Islandes un Portugāles strādās pie ilgtermiņa projektiem, pievēršoties Eiropas robežu izpētei.

Visiting hours / darba laiki
Tue-Fri 11:00 - 17:00
Sat-Sun 11:00 - 18:00