ISSP 2008 Exhibition in Ludza
06.10-01.11.2008

Gētes institūts Rīgā

Par ISSP un Gētes Institūta Rīgā sadarbību:

Šī izstāde ir Gētes institūta Rīgā un biedrības ISSPsadarbības rezultāts. Jau otro gadu pēc kārtas Gētes institūts Rīgā atbalsta Starptatisko fotogrāfijas vasaras skolu, nodrošinot vienas darbnīcas lektora dalību. Šogad sadarbība notika ar Leipcigas Mākslas Akadēmijas fotogrāfijas profesoru Kristoferu Mulleru (Christopher Muller), kurš vadīja fotogrāfijas darbnīcu „Globālā klusā daba”.

Turklāt, pēc vācu dokumentālās fotogrāfes Barbaras Klemmas iniciatīvas, sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā tika iedibināta Barbaras Klemmas stipendija, lai atbalstītu jaunus un talantīgus Baltkrievijas fotogrāfus piedalīties Starptautiskajā fotogrāfijas vasaras skolā. Stipendiju saņēma Veranika Matsepuro no Minskas, kuras ISSP 2008 veidoto sēriju arī ir iespējams aplūkot izstādē.

Par Starptautisko fotogrāfijas vasaras skolu 2008:
Starptautiskajā fotogrāfijas vasaras skolā (ISSP) Ludzā no 2008.gada 2. līdz 10.augustam piedalījās 52 jaunie fotogrāfi no 9 valstīm: Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Itālijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbitānijas, Baltkrievijas, Ungārijas. Skolas laikā studenti strādāja 5 tematiskajās darbnīcās, katru no tām vadīja viens profesionāls fotogrāfs:

  1. Stefan Rohner (Spānija) Ielu fotogrāfija: IELU DZĪVE
  2. Andrejs Grants (Latvija) KREATĪVA PĀRBĪDE DOKUMENTĀLAJĀ FOTOGRĀFIJĀ
  3. Arion Kudasz (Ungārija) SVEŠINIEKS AINAVĀ
  4. Tomas Agat Blonski (Slovākija) Brīvais temats: PIRMS IZSTĀDES
  5. Christopher Muller (Vācija) GLOBĀLĀ KLUSĀ DABA

Ikviena dalībnieka uzdevums skolas laikā bija sagatavot darbu sēriju Gala izstādei, kuratspoguļotos autora mākslinieciskais redzējums un individuāla interpretācija konkrētās darbnīcas tēmas ietvaros.

Par izstādi „LUDZA 2008” un ISSP 2008 Katalogu:
ISSP gala izstādē, un ISSP 2008 Katalogā, ir eksponēti 51 jauno fotogrāfu, ISSP 2008 absolventu, veidotie darbi.ISSP 2008 studiju programma piedāvāja dalībniekiem izvēlēties strādāt augstāk minēto dokumentālās, ainavas vai klusās dabas fotogrāfijas tematisko darbnīcu ietvaros. Progammā bija iekļauta arī konceptuālās fotogrāfijas darbnīca, kas guva plašu interesi. Daudzās sērijās autori pētīja fotogrāfijas medija pielietojuma iespējas (kombinēti kadri) un radoši eksperimentēja, sapludinot fotogrāfiju ar citiem mākslas žanriem (instalācijas pielietojums). Plaši ir pārstāvēta klasiska dokumentālā fotogrāfija (reportāža, subjektīvais dokumentālisms), pielietojot melnbaltās fotogrāfijas estētiskos līdzekļus. Kopumā izstādes darbu kolekcija sniedz ieskatu jauno autoru radošajos meklējumos, atspoguļojot  aktuālās tendences mūsdienu fotogrāfijā.

Paralēli ir publicēts ISSP 2008 Katalogs, kur ir atainotas visu izstādīto autoru sērijas. Kataloga dizainu veidoja dizaineru apvienība SIA Rabit (Rūta Briede un Artis Briedis).

Izstādi papildina ISSP 2008 slide-show, kas atspoguļo skolas norises dokumentāciju, kā arī skolas laikā tapusi filma, kas ļauj ielūkoties ISSP 2008 ikdienas atmosfērā.

Par organizatoriem:
Biedrība ISSP (exBiba&māsas) ir dibināta 2006. gadā armērķi veicināt fotogrāfijas mākslas attīstību Latvijā. Līdz šim ir realizēti izglītības projekti ISSP 2006, ISSP 2007, ISSP 2008, kas ietver fotogrāfijas darbnīcas, izstādes, kataloga izdošanu; 2007.gadā organizēta fotogrāfijas izstāde „Fotogrāfa dienasgrāmata”. Vairāk info:  www.issp.lv

Izstādes darba laiks:
06.10. – 01.11.2008., pirmdien – piektdien: 09:00 – 20:00, sestdien: 09:00 – 15:30

 

Izstādi „LUDZA 2008” un ISSP 2008 Katalogu atbalsta:
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Rīgas Dome
Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija
ARCTIC PAPER
Dr. Kulbert
Map Latvia
Poligrāfijas Aģentūra
SIA Rabit