Diāna Tamane

Pasūtījums

Mākslinieces Diānas Tamanes ģimenes locekļi dažkārt lūdz, vai Diāna nevarētu uzdāvināt viņiem kādu savu darbu vai uzņemt fotogrāfiju, ko pielikt pie sienas. Taču viņu gaume ne vienmēr sakrīt. ISSP Galerijai veidotajā izstādē “Pasūtījums” Diāna plāno beidzot apmierināt savas ģimenes vēlmes.

Artist's Diāna Tamane family members sometimes ask whether she could give them some works as a present or take some pictures for the living room wall. But their taste does not always coincide. In the exhibition "Commissions" Diāna finally plans to fulfil her family’s wishes